Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Morfoloji binasında yapılan 76. Büyük Kongre kapsamında, TBB Merkez Kurulları için seçim yapıldı.

Birliğin Merkez Konseyine Alpay Azap, Mehmet Şerif Demir, Murat Erkan, Güzide Eiltez, Ali Kanatlı, Ali Osman Karababa, Ali Karakoç, Hilmi Önder Okay, Mualla Pınar Saip, Ayşegül Ateş Tarla ve Nilüfer Ustael seçildi.

Yüksek Onur Kurulu; Gürcan Altun, Naki Bulut, Gülnihal Bülbül, Mustafa Taner Gören, Türkan Günay, Mustafa Cumhur İzgi, Aynur Karadenizli, Serdar Onat ve Figen Şahpaz'dan oluştu.

e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek e-Devlet'ten yeni hizmet: Ekspertiz raporlarına ulaşılabilecek

Denetleme Kurulu'nda Ebru Gelgeç, Rüşan Sümbüloğlu ve Ramazan Zeybek yer aldı.

TTB Merkez Konseyi, ilerleyen günlerde toplanarak konsey üyeleri arasından başkanı seçecek.

Kaynak: rss