Tıbbi Cihazlarla İlgili Mal ve Hizmet Alımı İşlemleri hakkındaki “Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonundan izin alınması gereken tıbbi cihazlar birim tahmini maliyeti her yıl Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir” hükmü doğrultusunda, Tıbbi Cihaz Daimi Özel İhtisas Komisyonundan izin alınması gereken tıbbi cihazların birim tahmini maliyetinin 2024 yılı için 1.500.000 TL (Bir milyon beş yüz bin Türk Lirası) ve üzeri olarak belirlenmiş olduğu, Bakanlık Makamının 25.01.2024 tarih ve 83913885.934.01.01/234339899 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı 117.Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası İlanı

Editör: Ceren Yıldız