Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun Ek Madde 1 ile 10.07.2015 tarihli ve 29412 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip, uzman diş tabibi ve tabip unvanlarında talep toplanacaktır. (Diş Tabibi ve Eczacı unvanındaki kişiler talep bildirmeyecektir.)

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Yapılacak Kurumların Listesi Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Yapılacak Kurumların Listesi

  

AÇIKLAMA

Kura başvurusu için, ilan metni ve kura takvimi https://yhgm.saglik.gov.tr adresinde yayınlanacak olup, kuraya ilişkin usul ve esaslar ilan metninde belirtilecektir. Kura başvuruları  Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden ilan metninde belirtilen tarihler arasında yapılacaktır.

Bu ekrandan yapılacak talepler, sadece münhal yer tespit çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak olup, başvuru yerine geçmeyecektir.

Talepler 15/02/2024 (Saat 23:59) tarihine kadar oluşturulabilecektir. Talep bildirimi zorunlu değildir. Talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabileceklerdir. 

Talep bildirimi https://ekip.saglik.gov.tr adresinden erişim sağlanan Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) üzerinden yapılacaktır. Giriş yapıldıktan sonra, sol menüde bulunan Kura menüsü altındaki Kura ve Talep Toplama Başvuruları alt menüsüne tıklanarak gelen ekranda Başvur butonuna tıklanarak açılacak ekranda istenilen bilgiler doldurularak kaydedilecektir.

Editör: Sercan Yılmaz