Dünya Bankasının desteği ile daha önce 2 defa yapılan Sağlık Meslekleri Mevzuat Güncelleme Toplantısının 3.sü 19-27 Ekim tarihleri arasından Antalya ilinde gerçekleşecek

personel sağlık / özel haber

Sağlık Personeli Göreve Tanımları Netleşecek

Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Yapılacak Kurumların Listesi (3 Haziran - 12 Temmuz ) Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri Yapılacak Kurumların Listesi (3 Haziran - 12 Temmuz )

Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen toplantıda 39 sağlık branşının meslek tanımları, görev yetki ve sorumluları ile bu 39 branşa eklenecek bazı ek branşların tanımlamaları yapılacak. Doktor, ebe, hemşire, sağlık lisansiyeri, sağlık teknikeri, sağlık teknisyenleri için '' sağlık meslek mensupları ile sağlık hizmetlerinde çalışan diğer meslek mensuplarının iş ve görev tanımlarını yönetmeliği'' düzenlenecek.

Kapsamlı bir çalışma yapılıp meslek örgütlerinin bir kısmında bu toplantılarda yer alacak. 

Ancak çalışmanın yavaş ilerlemesi sağlık camiyasının gözünden kaçmamaktadır. 

Editör: Sercan Yılmaz