Ali Yalçın sosyal medya adresinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

YÖK Denetleme Kurulu'na açık çağrımdır!

Munzur Üniversitesi'nde ayyuka çıkan yolsuzluk, mobbing, sendikal baskı, kuralsızlık, hukuksuzluk iddiaları ivedilikle ve ciddiyetle ele alınmalıdır.
#MunzurÜniversitesindeZulümVar

Munzur Üniversitesinde hukuk tanımaz keyfi bir anlayışla; mobbingten mahkeme kararlarına uymamaya, hukuka aykırı işlemlerinin alenen icrasından makama yakışmayan her türden davranışın sergilenmesine, ihalelerin kime verileceği talimatından kişiye özel ilanlara dayalı kadrolaşmaya varıncaya değin totaliter bir dikta idaresinin bütün unsurlarına sahip bir yönetimin varlığı artık tahammül sınırlarını aşmıştır.

Demir perde ülkelerini aratmayan, baskıcı, boğucu, şüpheci, personeli "iç düşman" olarak kodlayan bu zihniyet yüzünden personel kampüs içinde birbiriyle sohbet edemez hale gelmiş; her personelin her davranışı sorgulanır hale gelmiş; en basit ve sıradan bir davranış veya söze niyet okuma yoluyla rektör aleyhtarlığı etiketi yapıştırılmış; çalışma barışı ve iş huzuru mazideki uzak bir anı olarak kalmıştır.

Munzur Üniversitesinde personeli canından bezdiren, kurum değişikliğini dört gözle bekler hale getiren bu hukuksuz, haksız, arsız yönetim zihniyetini ve kuralsızlıklarını YÖK Denetleme Kurulu nezdinde şikayet konusu ettik.

YÖK Denetleme Kurulu, olayı hafife almamalı, iddiaların üzerine ciddiyetle gitmeli, üniversitede yaşanan sorunların vahametini gözeterek çalışma barışını, iş huzurunu ve iç huzuru tesis edecek bir soruşturma yürütmelidir. İddiaların üzerine ciddiyetle gidilmeli, üniversitede yaşanan sorunların vahametini gözeterek çalışma barışını, iş huzurunu ve iç huzuru tesis edecek bir soruşturma yürütülmelidir.

Geçici görevlendirmelerin kanuna ve mevzuata uygun olup olmadığı acilen araştırılmalı Geçici görevlendirmelerin kanuna ve mevzuata uygun olup olmadığı acilen araştırılmalı

Kaynak: rss