Sayıştay Başkanlığı'nın Sağlık Bakanlığı'na Bağlı Döner Sermaye İşletmeleri 2022 Yılı Denetim Raporu'nda, yabancı uyruklu hastaların herhangi sağlık güvencesi ve kimlik, tebligat, iletişim adreslerinin bulunmadığı için sağlık harcamalarının tahsil edilemediği ortaya çıktı. Bu kapsamda 477 milyon 332 bin 683 TL’lik borç oluştu.

Sayıştay raporunda, şu tespitlere yer verdi:

“Özel sağlık sigortası olmayan ve vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti  arasında sosyal güvenlik alanında anlaşması bulunmayan turistik amaçlı gelen bazı yabancı ülke vatandaşlarının kimlik, iletişim, adres bilgileri bulunmadığı için Türkiye'deki sağlık  tesislerinde tedavi görmeleri sonucu tahakkuk eden tedavi alacaklarının takibinde ve tahsilinde  sorunlar yaşandığı ve turistin sağlığı kapsamında yabancı ülke vatandaşlarına sunulan 112 acil  sağlık hizmeti bedellerinin takip ve tahsil işlemlerinin yapılamadığı görülmüştür.

Ayaktan ve yatarak tedavi alan hastalardan sağlık tesisinde ücretli muayeneleri  gerçekleşmiş olan ya da sağlık tesisinin acil tıp kliniğine başvuran özel sağlık sigortası olmayan  ve vatandaşı olduğu ülke ile Türkiye Cumhuriyeti arasında sosyal güvenlik alanında anlaşması  bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarının bazılarının kimlik bilgilerinin veya güncel tebligata  elverişli adreslerinin bulunmaması sebebiyle sağlık hizmeti karşılığı tahakkuk eden tedavi  alacaklarının takip ve tahsil edilemediği görülmüştür.”

Raporda, yabancı ülke vatandaşlarından tahakkuk eden tedavi ücretlerinin  tahsilinde ciddi sorunlar yaşandığı, yasal takibin başlatılamadığı, bunun sebebinin de yabancı  uyruklu hastaların kimlik belgesinin, iletişim bilgisinin ya da güncel tebligata elverişli adres  bilgisinin olmamasından kaynaklandığı vurgulandı.

Raporda “Sağlık tesisleri tarafından tahsil  edilemeyen yabancı uyruklu hastaların tedavi alacaklarına ilişkin olarak yasal takibin  yapılabilmesi için il sağlık müdürlükleri hukuk ve muhakemat birimlerine dosyaların  gönderildiği, ancak yasal süreç başlatabilmek için gerekli bilgi ve belgelerin olmaması  sebebiyle herhangi bir işlem yapılamadığı anlaşılmıştır. Bu kapsamda 2022 yılına ilişkin  Bakanlığa bağlı döner sermaye işletmelerine ait konsolide kesin mizanda Yurtdışı  Gerçek Kişilerden Alacaklar Hesabının borç tutarının 477 milyon 332 bin 683 TL olduğu görülmüştür” ifadesine yer verildi.

ZAMANAŞIMI UYARISI

Sayıştay denetçileri, herhangi bir sağlık güvencesi bulunmayan yabancı ülke vatandaşlarının Türkiye'deki sağlık tesislerinde tedavi görmeleri sonucu İdare lehine oluşan alacakların takip  ve tahsilinin yapılması için kontrol mekanizması oluşturulması, kimlik bilgisi olmayan ya da  kimlik bilgisi olmakla birlikte güncel ikamet adresleri bulunmayan yabancı ülke  vatandaşlarından oluşan tedavi alacaklarının tahsil edilebilmesi için sağlık tesislerinin hukuk ve muhakemat birimlerinin ihtiyaç duyduğu gerekli bilgi ve belgeleri temin etmesi ve alacakların zamanaşımına uğratılmaması konusunda Sağlık Bakanlığı'nı uyardı.

Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu Evde bakım yardımı ve yaşlı aylığı belli oldu


Kaynak: Sozcu

Editör: TE Bilisim