Bu kapsamda Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği'nin ilgili maddesi gereği Makamın 15.08.2023 tarihli ve 221904907 sayılı Oluru ile Bakanlığımızca onaylanan Uçuş Tabipliği Sertifikalı Eğitim Programının 2023 yılı ikinci altı ayı için hesaplanan kişi başı tavan ücretlerinin 17.842,86 TL olarak 21.09.2023 tarihinden itibaren belirlendi.

Sağlık Bakanlığı 2023/Ekim Dönemi Mali Tabloları Sağlık Bakanlığı 2023/Ekim Dönemi Mali Tabloları