1980’lerden sonra devletin ekonomideki rolünün piyasa odaklı değişmesiyle Sağlıkta Dönüşüm Programı (SDP) ile sağlık alanı teşkilat yapısında  02/11/2011 tarih ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile düzenlenen taşradaki sağlık kuruluşları yöneticileri için SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİLİK modeline geçildi.

663 sayılı KHK ile profesyonel yönetim yaklaşımının kamu sağlık kuruluşlarında da uygulanabilmesi amaçlanmıştır.

 663 sayılı KHK’ya dayanılarak Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Yönergesi de çıkartılmıştır. Bunun için Sağlık Bakanlığımda Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Sözleşmeli İl Yöneticiliği Daire Başkanlığı kurulmuştur.

Bu Yönerge ile beraber,  Bakanlığın hedefleri doğrultusunda SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİ verimlilik ve performans çıktılarınIn değerlendirilmesi için karne parametreleri oluşturulmuş. Eğitimler verilmiş ve Rehberler  yayınlanmış Sözleşmeli Yönetici Performans Değerlendirme Sistemi Kurulmuştur. 

SÖZLEŞMELİ YÖNETİCİLİK sisteminin  kuruluş amacı olan verimlilik ve etkililik esasına dayanan şeffaf, hesap verebilir ve sürdürülebilir bir yönetim anlayışı oluşturulması için yönergenin uygulanması esastır.

Liyakatı konuşulduğu dönemde karne parametreleri uygulanmayınca sistem referans sistemi olma yolunda ilerlemekte ve kuruluş amacından uzaklaşmaktadır. Yönergede, yapılan iki değerlendirme sonucunda sözleşmeli yönetici başlangıç performans başarı düzeyinin altına düşmesi durumunda başarısız kabul edilir. Yapılan değerlendirmelerde başarısız kabul edilen yöneticilerin görevlerine son verilir. Başarısızlık sonucu görevi sonlandırılan yöneticiler, iki yıl geçmeden yeniden sözleşme imzalayamaz. 

Ancak yönergenin gereği yapılmamış ve karne puanı ile sözleşme fesih edilmediği gibi başarısız karnesi olanlar ile sözleşme yenilmeye devam edilmektedir.

Eski Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca zamanın karne parametreleri düşük olanlar ile sözleme imzalamaya devam edilmiş, çalışanlar arasında sisteme olan inaç kaybolmuştur.

Fahrettin Koca'nın yerine göreve getirilen Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Anadolu Kuzey Bölgesi Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanlığı ve Genel Sekreterlik görevlerinde bulunmuştur. Sistemi çok iyi bilen Sağlık Bakanı Dr. Kemal Memişoğlu' nun  Sözleşmeli Yöneticilik Sisteminin kanayan yarasını iyileştirmesi beklenmekte. 

Sağlıkta yeni dönem! Sağlık Bakanının ajandası belli oluyor Sağlıkta yeni dönem! Sağlık Bakanının ajandası belli oluyor

Editör: Ceren Yıldız