Bilindiği üzere 27.07.2020 tarih ve 26325996 sayılı Makam Oluru doğrultusunda, “Gösterge Yönetimi Rehberi (Sürüm 2)” kullanıma hazır hale getirilerek kullanıma sunulmuştur.

Farklı nitelikte hizmet sunan alanlar için oluşturulmuş göstergeler (Hastane, Diyaliz Hizmetleri, ADSH/ADSM, Evde Sağlık Koordinasyon Merkezleri, 112 Hastane Öncesi Sağlık Hizmetleri) güncelleme ihtiyaçları açısından gözden geçirilmiş ayrıca “SKS Tıp Merkezi Göstergeleri” oluşturularak “Sürüm 3” hazırlanmış ve üst yönetimin de onayıyla Daire Başkanlığı web sayfasında yayınlanmıştır.   

Yapılan güncelleme çalışmalarına yönelik oluşturulan bilgilendirme tablosu ilgili rehbere eklenmiştir.

Bu doğrultuda;

Özel ve kamu tüm hastaneler, özel ve kamu tüm ADSH/ADSM’ler, diyaliz merkezleri, 112 il ambulans servisi başhekimlikleri, evde sağlık koordinasyon merkezlerinin görev alanları kapsamına giren güncellenmiş göstergeler ile Tıp Merkezlerinin görev alanları kapsamında yeni oluşturulan göstergelere ilişkin çalışmalarını Temmuz 2024 tarihi itibariyle Sürüm 3’ü esas alarak gerçekleştirmekle yükümlüdür.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması Değişti Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat Şeması Değişti

 Sağlıkta Kalite, Akreditasyon ve Çalışan Hakları Dairesi Başkanlığı

Gösterge Yönetim Rehberi Sürüm 3 için tıklayınız.
Makam oluru için tıklayınız.

Editör: Ceren Yıldız