Sağlıkta doktor ve sözleşmeli yönetici maaşlarından çok daha iyi ücretler alan bir grup var

personel sağlık

Herkes müdürlerin, başhekimlerin yada yıllarca eğitim görmüş uzman doktorların yüksek maaş aldığını düşünüyor. Ancak sağlıkta en çok maaşı çoğu kimse bilmiyor ancak sözleşmeli bilişim uzmanları alıyor

Sağlık bakanlığın bünyesinden sözleşme usulüne göre çalışan bilgisayar yazılımıcıları, mühendisler ve programcılar '' uzman'' ve '' danışman'' unvanları ile birçok kamu görevlisinin 3-4 katı maaşa görev yapmaktadır

Aslında bakanlığın kendi kadrolu mühendis ve uzmanları varken neden sözleşme usulü ile başka kişiler işe alınıyor ayrıca tartışma konusu

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesinde göre işe alınan sözleşmeli uzmanlar kendileri istemedği sürece emekli olana kadar çalışabilir 

Ancak sözleşmeli bilişim uzmanların hepsi yüksek maaş almıyor. Kendi aralarından bir hiyeraşi ve branşlaşma mevcut

Orata Yüksek maaşlı bilişim uzmanları; Ağ Uzmanı,Veri Tabanı Uzmanı, Java Yazılım Geliştirme Uzmanı, Sistem Uzmanı, Kıdemli Java Yazılım Uzmanı, Bilgi Güvenliği Takım Lideri , NET Yazılım Geliştirme Uzmanı, İş Zekâsı Uzmanı 

Yüksek Maaşlı : Java Kurumsal Mimar, Kıdemli Çözüm Mimarı ,  Proje Yöneticisi,Veri Tabanı Uzmanı, Yazılım Uzmanı,  Ağ Takım Lideri,  Bilgi Güvenliği Takım Lideri, kıdemli İş Zekâsı Uzmanı 

DSÖ: COVID-19 yaşam süresini yaklaşık 2 yıl kısalttı DSÖ: COVID-19 yaşam süresini yaklaşık 2 yıl kısalttı

Yukarda sayılan branşların birçok kısmıda Sağlık Bakanlığında mevcut. 

personel sağlık 

Editör: Sercan Yılmaz