Sağlık Çalışanlarının meslekleri ile ilgili mevzuat güncellemeleri yıllardır süren çalışamalara rağmen güncellenemedi.

personel sağlık

Sayısız toplantı ve görüşmelere rağmen ortada yayınlanmış bir güncelleme bulunmuyor. Özellikle '' Hemşire , Dil Konuşma Terapisti, Diyetisyen, Ameliyathane Hemşireliği, Acil Tıp Teknisyeni, Acil Tıp Teknikeri, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Adli Tıp Teknikeri, Ameliyathane Teknikeri, Patoloji Teknikeri” güncelleme bekliyor.

Görev yetki ve sorumluk alanları açık ve net olarak ortaya koyulamdığı için personel dağılım cetvellerine bu durum tam manası ile yansımıyor

Ucu açık mevzuat personelin maddi ve manevi kayıplarına yol açmatadır. 

Yıllardır süren '' Sağlık Meslekleri Mevzuat Güncelleme Çalışması'' nın biran önce sonuçlanıp, personel lehine kararlar alınması elzemdir. 

Sağlıkta Unvan Değişikliği Sınavı Garabeti Bitsin Artık Sağlıkta Unvan Değişikliği Sınavı Garabeti Bitsin Artık

Editör: Sercan Yılmaz