Sağlık Bakanlığının elinde sınırlı sayıda lojman bulunmaktadır. Bu lojmanların çoğu ise Ankara'da

personel sağlık / özel haber 

Öncelikle lojman yönetmeliğini inceleyelim

40 Yıl önce yayınlanan yönetmeliğe  göre lojmanlarda 3 şekilde oturulabilinir.  Makam ve rütbe tahsisi, görev tahisisi ve sıraya göre

Sağlık Bakanlığında çalışan tabip ve hemşire sıraya göre lojmanda oturabilir.  Bakanlıkta görevli yöneticiler ise '' görev tahisisi'' şeklinde lojmanda oturabilir

Ancak sıralı tahsisli lojman sayısı ile görev tahsisli lojman sayısında oranlama yapılırsa uçurum var. Örneğin görev tahsisli kişilerin yarısından fazlasına lojman hakkı gelirken, sıralı olanlarının yüzde birine sıra geliyor

Tabi bu durum sağlık bakanlığına özel bir durum değil. Bütün bakanlıklarda aynı durum söz konusu. Sadece sağlıkta lojman sayısı az olduğu için daha çok dikkat çekiyor.

Bedavadan Biraz Pahalı

Kamu lojmanları gerek kira gerek yakıt masrafı olarak son derece ucuz. Örneğin Ankara'da 15-20 bin liralık kiralık bir daire ile emsal  lojman kirası 1.250 lira kadar.  Ankara'da iki kişi akşam Atatürk Orman Çiftliğinde kokoreç yese aynı parayı ödeyecektir. 

Lojman yönetmeliği daha adil ve hakkaniyet çerçevesinden revize edilmelidir. 

Evi olanların lojmanda oturmalarını önleyecek bir düzenleme hala yok

Memurları en fazla rahatsız eden konulardan birisi de birden fazla konutu olmasına rağmen hâlâ kamu konutunda oturmalarına izin verilenlerdir. Kamu Konutları Yönetmeliği’nin özel tahsisli ve görev tahsisli konutlarda oturabilmek için personelin görevli olduğu il sınırlarında birden fazla evi olsa da bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu durum ise çok ciddi bir haksızlığa sebep olmaktadır. Bu durumu çarpıcı bir örnekle açıklamak gerekirse bir kamu kurumunda görev tahsisli bir konutta oturan bir kamu görevlisi o görevde bulunduğu sürece bu konutta oturma hakkına sahip bulunmaktadır.

Bazı durumlarda bu personel, kamu görevine başladığında konuta oturmakta ve emekli olunca konutu boşaltmaktadır. Binlerce düşük gelirli kamu görevlisi sıra tahsisli konut beklerken görev tahsisli konutlarda oturanlara böyle bir ayrıcalığın verilmesinin ve bu zamana kadar da hiçbir vicdanı sızlatmamasının mantığını anlamak mümkün değildir.

Eğer gerekli düzenleme yapılmazsa yönetmeliğin 2 sayılı cetvelinde bulunan bir memurun 1.000 adet evi olsa dahi görev tahsisli konutta oturmasına hiçbir engel olmayacaktır. Böyle bir suiistimal alanının hala açık bulunması ise anlaşılır gibi değildir.

Üst düzey kamu görevlilerinin oturduğu lojman tamiratı da devletten

Kural olarak üst düzey kamu görevlileri, bakımsız lojmanda oturamazlar. Gariban memurlar için lojman olsun da ister bakımlı isterse bakımsız olsun. Gariban memura hasbelkader sıra tahsisli lojman çıkarsa, bu lojmanda oturabilmek için ciddi bir masraf yapması kaçınılmazdır. Şayet üst düzey kamu görevlisiyseniz lojmanın bakımını kurumunuza bir şekilde yaptırırsınız ve hiçbir masraf yapmadan da oturursunuz. Hiç olmadı gönüllü birileri çıkar ve bedavadan lojmanı tadil ederler. Zaten bu işler vakayı adiyeden olmuştur. Gönüllü lojman tamiratına o kadar çok hevesli vardır ki yeter ki siz isteyin. Kurumunuzun herhangi bir işini yapan firma gönüllü olarak lojmanı tadilata alabilir ve sizin cebinizden bir kuruş para dahi çıkmaz. Ya da kurum elamanları gelir işi bitirir, sizin haberiniz dahi olmaz.

Siz istediğiniz kadar etik ilkeler belirleyin adam yapacağını yine yapıyor. Yakalanan garibanlar da faturasını ödüyor. Yıllar önce bir şikayet üzerine Kamu Görevlileri Etik Kurulu, bir genel müdür için temizlik firması elamanını evinde temizlik yaptırdığı için etik ihlali vermişti. Ya tespit edilemeyenler ne olacak?

Oturduğu lojmanı satın alan memur tekrar lojman talebinde bulunmuştu

Kamu konutlarında oturanlarla ilgili daha önceki yazılarımızda çok detay bilgilere yer vermiştik. Memuriyeti boyunca lojmanda oturanlardan tutun da kendi lojmanında çocuklarını oturtanlara kadar birçok hususa yer vermiştik. Yani lojman işinin amacının tam tersi istikamette işlediğini belirtmemiz gerekiyor.

Malum olduğu üzere kamu lojmanlarının satışında lojmanlarda oturanlara öncelik verilmişti. Bu çerçevede, bir memur oturduğu lojmanı satın almış ve lojmanda oturmanın dayanılmaz cazibesinden çıkmanın elemini sona erdirmek için yeni bir lojman talebinde bulunmuştur. Bazılarınız bu kadar da olmaz diyebilir ama bu kadar da oldu.

Milli Emlak Genel Müdürlüğü, lojman tahsisiyle ilgili sorulan bir soruya cevap verdi ve manzara bütün boyutlarıyla ortaya çıktı. Yararlanmakta olduğu lojmanı öncelikli alım hakkı kapsamında satın alan personel, bir süre sonra sıra/görev tahsisli konuttan yararlanmak için yeniden başvuru yaptı. Milli Emlak Genel Müdürlüğü bu soruya verdiği cevapta şu ifadelere yer vermiştir; Yönetmelikte kısıtlayıcı bir hüküm olmadığı için lojman satışları kapsamında oturduğu lojmanı satın alan memurun yeniden sıra/görev tahsisli konuta başvurabileceği belirtilmiştir. Verilen cevap hukuka uygun olup mevcut mevzuat gereğince aksi bir cevap verilemezdi.

Kiraların bu kadar arttığı bir dönemde, bu türden uygulamaları sonlandırmak ve yaşadığı yerde evi olanlara lojman tahsisini önlemek için yönetmelikte acilen değişiklik yapılması kamu vicdanının rahatlatılması için kaçınılmaz hale gelmiştir. Sistemsizliğin sistemleştiği ortamlarda yaptığımız eleştirinin ne kadar duyulacağını doğrusu merak ediyoruz. Biz uyarı görevimizi yaparak tarihe not düşelim de uyarılarımıza ister uyulsun isterse uyulmasın.

Sağlıkla İlgili Bu İki Bölüm İçin Tedbir Alınmalı Sağlıkla İlgili Bu İki Bölüm İçin Tedbir Alınmalı

Editör: Sercan Yılmaz