Bakanlıkta görev teslim töreni gerçekleştirildi. Sağlık Bakanlığı koltuğunda yapılan değişiklikle ilgili tabip odaları, sağlık meslek örgütleri, dernek ve sendikalardan açıklamalar ve yorumlar geldi. İşte açıklamalardan bazıları şöyle:

İstanbul Tabip Odası: Sağlık bakanlığı yapan hastane patronu olarak tarihe geçen Fahrettin Koca istifa etti. Başarısız olan sadece Sayın Koca değil AKP’nin sağlıkta dönüşüm projesidir. Bakan değiştirmekle ülkenin sağlık sorununu çözemezsiniz.

İSTAHED Uzun süredir İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten Sayın Prof Dr Kemal Memişoğlu’nun Sağlık Bakanı olarak göreve başlaması tebrik eder, yeni görevinde başarılar dileriz. Uzun yıllardan beri kamuda emek veren bir hekim olarak sağlık sisteminin içinde bulunduğu bu zor dönemde çözüm üretmek için elinden geleni yapacağına, hekim ve tüm çalışanların yanında olacağına inanıyoruz.

SaHa Derneği, yeni Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’na başarılar dileyerek taleplerini iletti: “Öncelikle tebrik ediyor, başarılar diliyoruz. Size sağlık meslek çalışanları adına açık çağımızdır. Sağlıkta şiddetle etkin mücadele edilmesini, sözü verilen emekliliğe yansıyacak şekilde tek kalem maaşın verilmesini, iş yükümüzü azaltacak şekilde atamaların yapılmasını, fazla mesai ücretlerinin realiteye uygun güncellenmesini, ihtiyaca cevap vermeyen harcırah kanunun yenilenmesini, sözleşmeli yöneticilik atamalarının sendika ve cemaat yakınlığına göre değil liyakate göre yapılmasını, sahada Yaşadığımız baskı ve mobbingin son bulmasını, mesleki demokratik kitle örgülerinin görüş ve beyanlarına önem verilmesini, sağlık çalışanlarına alkış ve teşekkür dışında, iade-i itibarın yapılmasını talep ediyoruz.”

Sağlık Sen Genel Başkanı Mahmut Faruk Doğan, Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Sağlık Bakanlığı’na atanan Sn. @drmemisoglu ’nu ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Sn. @murat_kurum’u tebrik ediyor, yeni görevlerinde başarılar diliyorum. Bu vesileyle görevi devreden Sn.@drfahrettinkoca ve Sn.@mehmetozhaseki Bakanlarımıza da yapmış olduğu çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Kendileri ve ülkemiz için hayırlı olsun.

Türk Sağlık Sen ve Kamu Sen Genel Başkanı  Önder Kahveci, Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan kararla, Sağlık Bakanı olarak atanan Prof. Dr. Kemal Memişoğlu’nu tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum. Sayın Bakanın uzun bir süredir İstanbul Sağlık İl Müdürü olarak sahaya hakim olmasını ve sağlık çalışanlarının yaşadıkları sorunları yakından bilmesini; kronikleşen sorunların çözüme kavuşturulması ve sağlık çalışanlarının haklı taleplerinin hayata geçirilmesi açısından önemli görüyorum. Pandemi süreci ve deprem felaketi başta olmak üzere fedakârca ve canını hiçe sayarak sağlık çalışanlarının yürüttükleri hizmet karşısında başta ekonomik olarak haklarında yaşadıkları geriye gidiş ve kayıpların telafisi şarttır. Bu anlamda Sayın Bakandan beklentimiz; Temel ücret politikasının tek kalem maaş olarak belirlenmesi, günümüz şartlarının oldukça gerisinde kalan nöbet ve giyim yardımı başta olmak üzere tüm ödemelerin makul bir düzeye getirilmesi, taban, teşvik veya destek adı altında yapılan ödemelerin ise bir an önce yeniden düzenlenerek adil ve ekonomik bir katkı yapacak seviyelere yükseltilmesidir. Israrla vurguladığımız bu düzenlemelerin yanı sıra sağlıkta şiddetin en aza indirilmesi için gerekli adımların atılarak sağlık kurum ve kuruluşlarının sıfır toleranslı alan ilan edilmesi, görevde yükselme ve atamalarda ehliyet ve liyakatin esas alınması, planlı bir istihdam politikası ile sağlık personeli (sağlıkçılar) sayısının arttırılması, iş yükünün hafifletilmesi, Aile hekimliğinde ödemelerin yeniden belirlenerek yaşanılan sorunlara çözüm üretilmesi önceliklerimiz arasındadır. Sayın Bakanı sağlık çalışanlarının çözüm bekleyen meseleleri açısından zor bir görev beklemektedir. Bize göre sağlık çalışanları ile ilgili bir acil eylem planı en kısa sürede ortaya konulmalı ve sosyal taraflarla birlikte çalışanların meselelerine çözümler üretmelidir.

HEPSEN Genel Başkanı Yunus Şimşek, Veda vakti haberlerine bir dipnot! 10 Temmuz 2018 yılında yemin ederek göreve başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Kamu ve özel sektörde, “Hekim dışı”(çağ dışı tabir) diye isimlendirilen tüm sağlık profesyonellerinin hakkını gözetmemiş, emeğini yok saymış, kendi meslekleri ile ilgili gelişim sürecinde tek söz hakkı tanımamıştır. Tüm sağlık profesyonellerinin bakanı olması gereken

@drfahrettinkoca

, Hastane tüccarlarının,

Üniversite Okuyan Memura Dersler İçin İzin Verilir mi? Üniversite Okuyan Memura Dersler İçin İzin Verilir mi?

 Referanslı müdürlerin,

 Seçkin grubun ve sarı sendikaların bakanı olmuştur. 

Görev süresinde:

 Sağlıkta şiddet terörü katlanmış,

 Sağlık çalışanları yurt dışına göç etmeye başlamış, 

Meslekler arası adaletsiz ödeme sistemi ile emekçilerin onuruyla oynanmış, sağlık hizmetleri metalaştırılmıştır.

 Daha önce belirttik, tekrarlıyoruz: En Büyük Hizmeti, İstifadır!

Genç Sağlık Sen ve Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, Yeni Sağlık Bakanı olarak göreve gelen

@drmemisoglu ‘na hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Dileğimiz ve temennimiz sağlık sektörümüzde yer alan sorunların çözümün sendikalarla birlikte el ele verilip bir an evvel giderilmesidir. 

TABİP-SEN,Dr Fahrettin Koca’nın görevden alınması neticesinde Sağlık Bakanı olarak atanan Prof Dr Kemal Memişoğlu’na yeni görevinde başarılar dileriz. Tabip-Sen olarak yeni bakanımız ve meslektaşımızdan sağlıkta biriken sorunların çözümü için “hekim merkezli” bir yönetim anlayışını hayata geçirmesini bekliyoruz.

Kaynak: rss