İllerde Sağlıkta değişim hızlandırılmalıdır

İllerde Sağlıkta değişim hızlandırılmalıdır

Sitemizde olmayan özel haberler sosyal medya hesaplarımızda !

Personel Sağlık NET'i İnstagramda Takip Etmek İçin Tıklayın

Personel Sağlık NET'i Facebookta Takip Etmek İçin Tıklayın 

Personel Sağlık NET'i Twitter'dan Takip Etmek İçin Tıklayın

Sağlık personelinin buradan sesini duyurmaya çalışmaya devam etmek istiyoruz. Aslında çok da fazla bir şey istemiyor sağlık personeli. Sadece liyakat ve hakkını istiyor.Hakkını istiyor çünkü çalışma şartları ağır. Sağlık personelinin çalıştığı hastaneler en riskli iş gurubunda yer alıyor. Sadece çalışma esnasında herhangi bir hastalık kapma riski de değil bu. Uykusuzluk ve bir türlü önüne geçemediğimiz sağlıkta şiddet. Gecesi gündüzü, hafta sonu, bayram tatili, öğle tatili dahi yok sağlık çalışanın ve aldığı maaş çok az. Sabit ek döner sermayesi emekliliğe yansımıyor ve emekli olduğunda en az maaşı alıyor. Sabit üstü döner sermaye alan zaten hastane yok denecek kadar azaldı. Alıyor denen hastanelerde ise yoğun bakım üniteleri ve acil servisler.Kliniklerde döner sermaye alınmıyor. Nöbet parası kliniklerde çok az.
Sağlık personeli yıllarca tüm bu şartlar altında çalıştı ve yıpranma payının verilmesini bekledi. Ancak yıpranma payında yıllarca vermiş olduğu emek görmezden gelindi.Halada aynı hastanenin eczanenin bölümünde birlikte çalıştığı eczacıya yıpranma payı verilirken birlikte çalıştığı sağlık personeline verilmemesinde hak nerdedir?
Aynı klinikte, acil serviste, yoğun bakım ünitesinde birlikte çalıştığı hemşire arkadaşına 3600 ek gösterge verilecek iddiasına karşı kendisine 3600 ek gösterge verilmeyecek düşüncesi ile cebelleşmeye çalışmaktadır. Aynı okullardan mezun olurken, aynı işi yaparken hemşireye 3600 ek gösterge verilecek olması ve diğer sağlık personeline verilmeyecek olmasında hak nerededir?
Liyakat sağlığın kanayan yarası. Sağlık çalışanları yıllarca il-ilçe Sağlık Müdürlükleri ve ADSM' lerde yapılan geçici görevlendirmelerde kriter ne bilmiyor. Bir müracaat döneminin olmadığı, talep olmayan geçici görevlendirmeler. Sahada çalışan personel il-ilçe Sağlık Müdürlükleri ve ADSM' lere geçici görev talep edince ihtiyaç yok denilip, ile ve hastaneye tayini çıkan personelin aynı gün il-ilçe Sağlık Müdürlükleri ve ADSM' lere ihtiyaç var denilerek görevlendirilmesindeki liyakati anlaması mümkün değildir.
Sağlık personeli Bakanlığın yayınlamış olduğu iç tamimlere rağmen kalite birimi, eğitim hemşireliği, enfeksiyon kontrol hemşireliği vb. sağlık personelinin çalışması gereken birimlerde 25 yıl ve üzeri sağlık personelin tercih edilmesi yerine daha mesleğine yeni başlamış hatta o hastaneye yeni başlamış personelin görevlendirilmesinde liyakatı nerede arayacağız. O kurumda çalışan ve 25 yılını tamamlamış personelin yapamayacağına hangi kriter ile karar verdiniz?
Bakanlığın iç tamimlerinde sağlık personeli alanı dışında çalışmasın denilmesine rağmen başta il sağlık müdürlüklerinin hukuk büro, personel özlük, satın alma, sicil, atama, basın yayın gibi birimlerinde sağlık personelinin çalıştırılmasında liyakatı nerede arayacağız. Elbette sağlık personeli yukarıda saydığımız tüm birimlerde çalışabilir. Ancak belirlenen kriterler ve liyakat kriterleri doğrultusunda. Elbette Sağlığın yönetimi sağlıkcılara bırakılmalıdır. Ama iş bilene.
Bakanlığın hiç bir yönetmeliğinde, iç tamiminde yer almasına rağmen süpervizör hemşire, koordinatör hemşire, sağlık hizmetleri birim sorumluları görevlendirmelerindeki liyakatı anlayamadı, anlam veremedi. Sahi süpervizör hemşire, koordinatör hemşire sağlık hizmetleri birim sorumluları atamalarında kriter ne. Yönetmelikler ile tanımlanmayan bir süpervizör hemşire, koordinatör hemşire, sağlık hizmetleri birim sorumluları görev ve yetkisini nereden almaktadır. Yönetmelikte yer almayan görevlendirme yapma yetkisi  nereden bulunmaktadır?

Gözetmen Hemşire sadece gece çalışır denilmesine rağmen, yönetmelikte yer alan kriterler göz önünde bulundurulmadan yapılan görevlendirilmelerde liyakat nedir? Yönetmelikte yer alan kriterlere rağmen bu kriterler doğrultusunda görevlendirme yapmama yetkisini nereden alınmaktadır?

Yönetmelikte yer almasına rağmen servis sorumlu hemşireleri yüksek lisans mezunları arasından uzman olanlardan tercih edilmeli yok ise lisansını hemşirelik alanından olanlardan olmalı denmesine rağmen yüksek lisans mezunu olan uzmanlar ve lisans mezunu hemşireler dururken, lisansı hemşirelik olmayan, lisans mezunu olmayan personelin görevlendirilme yetkisi nereden bulunmaktadır.
Taşerondan kadroya geçerken en önemli maddelerden biride herkes yaptığı iş ile geçecek maddesi idi. Öyle mi oldu. Yoğun bakım, palyatif bakım merkezleri gibi birimlerde yatak yaralarının önlenmesi için istihdam edilen Klinik Destek elemanlarının taşıma elemanı görevlendirilmesi yetkisi nerden alınmaktadır.
Hastanede Klinik Destek Hizmetleri Müdürü, müdür yardımcısı var iken, Klinik Destek Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışan personelin nöbet çizelgelerini, mesai takibini, iş kontrolünü neden sağlık personeli yapmak zorunda kalır?
Hastanelerde devletin kadrolu memurları vezne, poliklinik sekreterliği, kat sekreterliği gibi görevlerde çalıştırılırken devlerin bu iş için işe almış olduğu veri giriş elemanlar nasıl özlük, sicil, atama, yazışma, satın alma v.b birimlerde çalıştırılabilir?
Sanırım sağlıkta liyakat denince tüm çalışanların aklına gelen sözleşmeli yönetici atamaları. Sağlık Bakanlığının Görevde Yükselme Sınavı olmasına rağmen bir müracaat döneminin ve sınavının olmadığı, lisans mezunu olmak dışında bir kriterinin olmadığı sözleşmeli yönetici atamaları. Sözleşmeli yönetici atamaları ile çalışanlarının büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu Sağlık Bakanlığında kadın yönetici istemiyorum diyen müdürler, başkanlar gördü sağlık çalışanları. Zaten Sözleşmeli yönetici atamalarında, sözleşmeli yönetici kadın sayısı % kaçtır acaba? Sözleşmeli yönetici atamaları ile sağlıkta yönetici olmak için devlet memuru olmanın yada Sağlık Bakanlığı Personeli olup olmamanın bir önemi olmadığını gördü. Hastanenin içersine muayene olmak dışında girmemiş olan, günü geldi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü, müdür yardımcısı,günü geldi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü, müdür yardımcısı, günü geldi Klinik Destek Hizmetleri Müdürü, müdür yardımcısı oldu. Kurum kültürü zaten hiç önemli olmadı. Kurumda çalışanlar hiçe sayılarak bir hastanenin yönetiminin yarıdan fazlası başka kurumlardan, bazen hepsi başka kurumlardan görevlendirildi. Sonrada personel tepki gösterince o kurumda bunu yapacak personel yok dendi. Kriter neydi, bilen yok.
İl Sağlık Müdürlüğünde sözleşmeli yönetici olarak atanan uzman, başkan yardımcısı, başkanları sahda gören bilen yok. Sahi uzman, başkan yardımcısı, başkan olmanın kriteri ne. Bağlı oldukları birimlere yazı sevk edip imzalmak mı? Hastane otomasyon sistemleri ile ilgili basında sürekli haberler oluyor? Daha fazla ücret alarak sözleşmeli  bilişim uzmanı  bu konuda ne gibi çalışamlar yapmaktadır?
Bazı Sözleşmeli yöneticiler, 30 ramazan boyunca sadece birbirleri ile oruç açıp sahur yaptı sosyal medyada paylaştı. Emek veren gece nöbet tuutan personel ile sahur yapan, organizasyon olmadan  personeli ile  iftar açan bir sözleşmeli yönetici görmedik.
Bir STK'nın  çetitli kollarında yönetim kademesinde bulunanların Sözleşmeli yönetici olarak atanması.İhtiyaç var gibi bir gerekçe ile 25 yıl ve üstü sağlık personeli nöbete konulurken,STK'nın yönetim kademelerinde bulunan personelin ve akrabalarının nöbetsiz birimlerinde yada geçici görevlerde çalıştırılması.
Hastanelerde tutulan tutanak ve yapılan inceleme sonuçlarının tarfsız ve objektif olarak değilde, kişiye özel olarak sonlandırılmasını kim açıklayabilir?
Sözleşmeli yöneticilik sisteminin en temel sebelerinden biride bürorasinin azaltılaması idi. Ancaksözleşmeli yönetici atamaları ile birlikte birde alt kademe yönetim ekibi oluşturulmaya ve bürokrasi kademesi oluşturulmaya başlandı. Koordinatör hemşire, süpervizör hemşire, Sağlık Bakım Hizmetleri Birim sorumlusu, veri Hazırlama Birim sorumlusu, Temzilik Hizmetleri sorumlusu, puantörü, koordnatörü gibi. Elektronik Belge Yönetim Sisteminde bile artık paraf, imza sayısı 6-7 olabiliyor.Bazen bir evrak bir haftada imzadan çıkabilmektedir.
Yasa ve yönetmeliklerin Hasta ve çalışan güveliği ve memnuniyeti doğrultusunda düzenlenmesini, uygulanmasını sağlama görevi Sağlık Bakanlığı adına illerde İl Sağlık Müdürünün görev ve yetki alanındadır.Bşta kurum içinde yapılan görevlendirmeler olmak üzere Yasa ve yönetmeliklerin uygulanmaması, kişiye özel tutum ve davranışlar, görevlendirmelerde yaşanılan liyakat kriterinin olmaması, personelin kullanacak temiz bir WC bulamması, yemege çıkıp yemek yiyememesi, personelin bir kısmına uygulana ama bir kısmına uygulanmayan mesai takipi sahada çalışan personeli mutsuz etmektedir.

Sağlık Bakanlığına Sağlık çalışanlarının sorunlarını aktarmayan, Sağlık personelinin görüşünü sadece bir STK belirliyormuş gibi davranılması, sadece STK'nın  yönetim kademelerinin memnun edilmesi amacında olan (görülmüştür ki STK'nın  yönlendimesi bir işe yaramamaktadır), Sağlık çalışanlarının sesi olmayan, yasa ve yönetmelikleri uygulamanmasından sorumlu iken kontrolünü yapmayan, görevi sadece evrak sevk etmek gibi gören Sözleşmeli Yöneticiler değerlendirilmelidir. Kapılarda 2-3 sekreter, güvenlik görevlisi olan, personeli ile görüşmek için randevu vermeyen ama STK temsilcileri ile kahkaha sesleri koridordan duyulan sözleşmeli yöneticilik sisteminde yer alan ve mutlu olan Sözleşmeli Yönetici sayısının karşısında tüm sistemi ıoluşturan Sağlık çalışanları vardır.

Tüm yukarıda bahsettiğimiz hususlar sağlık çalışanın 31 Mart'ta ve 23 Haziran'da tercihini etkilemiştir.Seçim kaybedilen iller başta olmak üzere  İllerde Sağlıkta değişim mutlaka hızlandırılmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2019, 23:49

Ceren YILDIZ

YORUM EKLE
YORUMLAR
adam kayırma olmasın
adam kayırma olmasın - 1 yıl Önce

halk sağlığı genen müdür yardımcısı uzman dr. değil ,kardeş angara il sağlık müdrürlünde halk sağlık kurum başganı,liyakat mı bu her ikiside pratisyen doktur,yıllardır böyeli devam edecek,yanlış ve acilen düzelmesi ilazım

doğruysa çok ayıp
doğruysa çok ayıp @adam kayırma olmasın - 1 yıl Önce

böyle yakın akrabaya makam vererek memleket sağlığı değil aile saadeti sağlanmış olur ,kimse güvenmez sistemin adalatine

SELİMCAN
SELİMCAN - 1 yıl Önce

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜKLERİNİN KENDİ PERSONELLERİNİ ÇOK MÜBAREK GÖRÜP,TÜM İL SAĞLIK VE HASTANE'DE Kİ KADRO ATAMALARINA KENDİ ADAMLARINI,YANDAŞLARINI VE PARTİZANLIK YAPIP ATAMALARI GERÇEKLEŞTİRDİLER,PEKİ SONUÇ NE? İŞTE GELİNEN NOKTADA KURUMLARIN HALİ ORTADA. LİYAKATLİ İNSANLARI BURUŞTUP BİR KÖŞEYE ATMAKTA ISRAR EDERSENİZ,KAYBEDECEKSİNİZ,KAYBEDECEKSİNİZ,KAYBEDECEKSİNİZ. AYNI ZAMANDA ÇOK HARİKA BİR YAZI,TEBRİK EDERİM. SAYGILARIMLA.

BAYBURT
BAYBURT @SELİMCAN - 1 yıl Önce

Bayburt’u rezil ettiler sağlıkta, liyakata göre atamalar bekleniyor artık . Değişim şart. Ahbap çavuş ilişkisiyle işler yürümez öğrenecekler

sağlık personeli
sağlık personeli - 1 yıl Önce

hükümet ve sağlık bakanı sağlıkçıların sorunlarına gözlerini yünmüş kulaklarını kapatmış dumaktan ve görmezden geliyor bu bakalım nereye kadar sürecek şimdi düşünsünler İstanbulu neden kaybettiklerini

ETKİ-YETKİ
ETKİ-YETKİ - 1 yıl Önce

GÜNÜMÜZDE BİZİM KURUMUMUZUN EN BÜYÜK SORUNU; YETKİSİ OLANIN ETKİNLİĞİ YOK -ETKİNLİĞİ OLANIN DA MAALESEF YETKİSİ...KISA VE NET

KATILIYORUM
KATILIYORUM - 1 yıl Önce

Bir STK ÜYEYİM AMA ZORUNLULUKTAN. STK BAŞKANI NE DERSE TERSİNİ YAPMAK GELİYOR İÇİMDEN. HATTA ONUNLA AYNI DÜŞÜNCEDE OLSAM BİLE. ARTIK O KADAR SOGUTTULAR. BAKIYORSUNUZ TÜM ATAMLAR STK NIN İÇİNDEN

anadolu
anadolu - 1 yıl Önce

haydi anadolu yol değişiklik yolu. ne kadar bürokrat varsa çanakkalede değiştir hepsini,sağlık müdürü sana güle güle.lokma yaptırdım yemek istersen

enver kale
enver kale - 1 yıl Önce

bu saatten sonra kesinlikle değişim olmamalıdır. ve yine bu saatten sonra ellerinden geleni artlarına koymamalılar; şimdiye kadar olduğu gibi.

Şok ben şok
Şok ben şok - 1 yıl Önce

Balıkesir sağlık müdürü Trabzonlu Paranın başına da ihalenin başına da Trabzonlu. Şoktayım..nerde balıkesir Vekilleri. İl başkanı nerede Balıkesir halkı.


SIRADAKİ HABER