Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in memur ve emekli ile ilgili tespiti konuşuluyor. 

İddiaya göre Mehmet Şimşek seçim sonuçlarını değerlendirirken memurlara ve emeklilere zam verdik ama olmadı demek ki onunla alakası yok dedi. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in oy kaybının sadece ekonomi ile alakalı olmadığını söylediği ve "Ankara memur şehri. Memur'a zammı verdik, başkentte problemi çözdü mü? Hayır. Emeklinin gelirini üç kat artırdık yine çözmedi. Yeni zaferler için önce enflasyonu düşürmeliyiz" dediği iddia edildi. 

Sayın Bakanın açıklamalarına katılmamak mümkün değil.Sağlık Bakanlığı açısından Sağlık Çalışanlarının değerlendirmesini maddelendirdik 

 • Öncelik ile Sağlık Personeli yıllardır Tek Kalemde emekliliğe yansıyacak maaş talebinde bulnuyor. İki Kalemde aldığı maaş 4 kaleme çıktı. Nöbet Parası daha bunun içinde değil. 

 • Toplu Sözleşme ikramiyesine yüksek meblağda zam yapıldı. Anayasa mahkemesi iptal etti. Zaten bir ksım personel alıyor bir kısmı alamıyordu. 

 • Sağlık personelinin aldığı hakedişin büyük kısmı emekliliğe yansımıyor, bu nedenle çalışan emekli olamıyor. Ama aynı kurumda çalışan Sürekli işçinin fazla mesai ücreti dahi emekliliğne yansıtılıyor. 

 • Sağlık Personelinin giyim yardım miktarları 100-1000 Tl arasında değişirken sürekli işçinin hem giyim parası var, hemde kıyafetleri veriliyor. 

 • Sürekli işçinin fazla çalışma saatlik ücreti 225 TL civarında, 2024'de normal birimde çalışan lise mezunu hemşire 64  lira, özellikli birimde 96 lira nöbet parası alacak.  2024 yılının ilk 6 ayından çalışınan birimin özelliğine göre değişmekle beraber pratisyen hekimler saatlik 109 lira ila 164 lira arasından nöbet ücretleri alacaklar. Uzman doktorlar ise normal birimde 120 lira, özellikli birimde 181 lira nöbet parası alacak. Uzman doktor icap nöbeti saati ise sadece 48 lira 33 kuruş. 

 • Sürekli işçinin gece zammı var, sağlık personelinin ise yok 

 • Sağlık personelinin kendini gerçekleştirme imkanı yok, Görevde yükselme ve ünvan değişikliği sınavı var ancak kadrolar yok dencek kadar az 

 • Görevde yükselme sınavı var ancak en yüksek kadro şeflik. Sözleşmeli Yönetici olarak atanan uzman, müdür yardımcısı, müdür, başkan, başkan yardımcısı, başhekim, başhekim yardımcılığı kadroları için malesef sınav yok, ilan yok, lisans mezuniyeti olma dışında kriter yok. 

 • Sözleşmeli Yöneticilerin ben yaptığım olduğu mantığı uygulamaları 

 • Sözleşmeli Yöneticilerin aldığı cezaların sözleşme dönemi ile sınrlı kalması 

 • Sözleşmeli Yöneticilerin Sivil Toplum Kurluşu na bağlı olması 

  Nur Topu Gibi Yeni Sorunumuz ! Kamu İşçisi Muhtar ve Belediye Meclis Üyesi Nur Topu Gibi Yeni Sorunumuz ! Kamu İşçisi Muhtar ve Belediye Meclis Üyesi
 • Sözleşmeli Yöneticilerin Sivil Toplum Kuruluşuna üye olunması için personele uygulanan baskı 

 • Sorumlu Hemşire atamalarında mevzuata uyulmaması 

 • Nöbetsiz birimlerde gencecik personel çalıştırılırken, 25 yıl ve üzeri çalışan personelin mevcut resmi yazıya rağmen hala nöbet li birimlerde çalıştırılması 

 • Nöbet tutan personelin izne ayrılma isteğine personel yok cevabı verilirken, izin öncesine dönüşüne nöbet yazılırken hastanelerin kadrosunda olan personelin il sağlık müdürlüğünde kanuna aykırı olarak yıllarca süren geçcici görevlendirilmeleri, Mevzuatta olmayan koordiantör v.b atamalar 

 • Sağlık Personelinin alanı dışında çalıştırılmaması için var olan resmi yazıya rağmen il sağlık müdürlüklerinde ve hastanelerde alanı dışında çalıştırılan personel 

 • Sendika üyeliğinin e devlet ten yapılmaması

Editör: Ceren Yıldız