Dünya Gazetesi'nden Mehmet Hanifi Gülel'in haberine göre Kurban Bayramı'na kı-sa bir süre kalmasına rağmen, kurbanlık fi-yatları tam bir dengeye otur-madı. Fiyatların yüksek olma-sından dolayı talebin az oldu-ğu ve fiyatların gerilediğine vurgu yapılıyor.

Ayrıca, fiyat-lardan dolayı vatandaşların vakıflar aracılığıyla yurt dı-şında kesime yöneldiği de ak-tarılıyor. 15 gün önce büyük-baş kurbanlık canlı kilogram fiyat için 300 lira talep edildi-ğin aktaran sektör temsilci-leri, bayrama 4 gün kala raka-mın 40 lira birden gerileyerek, 260 liraya kadar düştüğü be-lirtiyor. Temsilciler, bu yıl İs-tanbul'da getirilen kurbanlık hayvan sayısında da yüzde 30 düşüş gözlediklerini aktardır.

İnsanlar yurt dışına yöneliyor

Kurbanlık fiyatlarının yük-sek seyretmesi ve ilk açıklan-dığında canlı kilosuna 300 li-ra fiyat talep edildiğini kay-deden İstanbul Perakendeci Kasaplar Esnaf Odası Başkanı Aydın Tüfekçi, canlı kurban-lık fiyatının 40 lira gerileyerek 300 liradan 260 liraya kadar gerilediğini söyledi. Fiyatla-rın yüksek olması nedeniyle insanların yurt dışına yönel-diğine vurgu yapan Tüfekçi, "İnsanlar vakıflara ve bağış yapıyorlar. İstanbul'da fiyat-lar 255 ile 265 lira bandında gidiyor. Hayvan sayısında ise bizim gözlemlediğimiz kada-rıyla geçen yıla göre hemen hemen yüzde 30'a yakın bir düşüş yaşanıyor'' dedi.

Vekaletle kurban kesimine dikkat!

Diğer yandan vekaletle ke-sen bazı yerlerin olduğuna dikkat çeken Tüfekçi, "Bunlar arife gününden kesmeye baş-lıyor. Vatandaşımızın özellik-le vekaletle kestirdiği kurban-lıkları mutlak takip etsinler. Çünkü arife gününden kesilen kurban geçerli değildir. Kur-ban olarak yerine geçmez, an-cak et almış olurlar. Bayramın birinci gününde sabah saat 11.00 gibi soğuk et geliyor. Ne zaman kesildi, ne zaman so-ğudu ve ne zaman servis yapıl-dı? Ayrıca, vakıflar için devlet tarafından yurt dışından geti-rilen 40 bin büyükbaş hayvan verildi. Vakıflara hisse başı 12 bin liraya kesilme kaydı şar-tıyla hayvan verildi. Vakıflar da belli bir miktar eti alıyor" diye konuştu.

Sözleşmeli Yönetici Atama Sisteminde Değişiklik Sözleşmeli Yönetici Atama Sisteminde Değişiklik

Şu anda kurban alımlarının durgun geçtiği-ni ve Türkiye genelinde edin-dikleri bilgilere göre kurban satışlarının düşük olduğunu ifade eden Tüfekçi, "İnsanlar kurban alımını ikinci ve üçün-cü güne de bırakma yolu da iz-leyebilir. Bir taraftan da üreti-ciler İstanbul'a Anadolu'dan hayvan getirdi. Şimdi bun-lar satılmasa geri götürülme-si için bir de nakliyesi olacak. Üretici bunu göze almayacak ve fiyatını düşürerek ona gö-re satacak. Ancak insanların ikinci, üçüncü ve dördüncü güne kurbanını bırakıp kese-ceğini düşünmüyorum" ifade-lerini kullandı.

"Yüksek fiyat söylemeleri ile insanlar kurbandan uzaklaştı"

Ankara'da kurbanlık fiyatlarının gerilediğine dikkat çeken Ankara Kasaplar Odası Başkanı Fazlı Yalçındağ, bazı insanların canlı hayvana 300 lira ve üzerinde gününden önce fiyat konuştuklarını ifade etti. Yüksek fiyat söylemelerinden dolayı insanların kurban kesiminden uzaklaştırdığını ifade eden Yalçındağ, "Bunu yapanlar birtakım birlik ve birtakım kuruluşların başkanları. Bu işte belirleyici olan kurbanın satıcısıyla kurbanın alıcısı. Burada insanlar pazarlık yapıp fiyatı belirler. Alıcıyla satıcının buluştuğu noktada. 30 bin lira 40 bin lira hisse söyleniyordu. 'Vatandaş da kesmiyorum' diyerek tepki koyuyor" Burada kim zarar gördü? Tabii ki üretici. Şimdi üreticiler kurbanlarını satamazsa ne olacak? Bu insanlar kazandığı parayla 1 yıl boyunca geçiniyor. Sonuçta bazı kurum ve kişilerin açıkladığı fiyatlar tepki gördü. Vatandaş da kurban kesmekten uzaklaştı" şeklinde konuştu.

Editör: Sercan Yılmaz