Karar ile bu artış oranından sadece Ek Ödeme Yönetmeliği' nde belirlenen "Sağlık Hizmetleri" bölümü yararlanacak olup "Diğer Lisansiyerler" (Sivil savunma uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim, Kimyager, Sosyolog ve benzerleri) yararlanamayacak.

HEPSEN tarafından yapılan açıklamada;

7. Dönem Toplu Sözleşme fiyaskosunda alınan karar ile Sağlık Profesyonelleri tekrar ayrıştırılmış ve her geçen gün ücretlendirme konusunda sahanın tek ödeme ısrarına rağmen teşvik ödemeler ile diğerleştirilmeye devam edilmektedir.

Sağlık ve sosyal iş kolunda Madde 25. ve 26. bölümünde; >Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı personel için taban ödeme katsayısı MADDE 25- (1) Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliğine ekli Ek-3A sayılı tablonun 12 nci sırasında yer alan "Sağlık hizmetleri" ile ekli Ek-3B sayılı tablonun 11 inci sırasında yer alan sağlık hizmetleri sınıfı için 0,32 olarak belirlenen taban ödeme katsayıları 0,37 olarak uygulanır.

Yükseköğretim kurumlarında görev yapan bazı personel için taban ödeme katsayısı MADDE 26- (1) Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe ekli Ek-4 sayılı tabloda "Sağlık hizmetleri" için 0,32 olarak belirlenen taban ödeme katsayısı 0,37olarak uygulanır.

Alınan karar ile bu artış oranından sadece Ek Ödeme Yönetmeliği' nde belirlenen "Sağlık Hizmetleri" bölümü yararlanacak olup "Diğer Lisansiyerler" (Sivil savunma uzmanı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Psikolog, Çocuk Gelişimcisi, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Mühendis, Veteriner Hekim, Kimyager, Sosyolog ve benzerleri) yararlanamayacaktır.

Sahanın emekçilerinden yetki alıp sarılaşan sendikalar 2 yıllık süre için onayladıkları toplu sözleşme maddelerinden bihaber kendi koltuk sevdalarının peşinde gitmekte ve her geçen gün sahayı aldatmaya devam etmektedirler. "Diğer Lisansiyelerler" olarak görülen ve hâlâ diğerleştirilmeye devam eden Sağlık Profesyonellerini sarı sendikalardan istifaya davet ediyoruz. Bu sorunun çözümü için tüm kuruluşlara başvuru yapılmış olup ilerleyen günlerde yapılacak olan eylem planı kamuoyu ile tekrar paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Sağlık Sen "kurum dışından ithal müdür yardımcısı getirilmiştir" Sağlık Sen "kurum dışından ithal müdür yardımcısı getirilmiştir"

Editör: Ceren Yıldız