Yılda bin çocuğun kalp ameliyatı olduğu Merkezi başarılı sorumlusu Doç. Dr. Aldudak, Son dönemlerde hastane yönetiminin hukuk dışı icraatlarına boyun eğmediği için yönettiği Çocuk Kalp Merkezi’nin cezalandırılması cihetine gidildiğini ifade etti.

2017 yılında faaliyete giren Gazi Yaşargil Çocuk Kalp Merkezi’nin kuruluşundan bu yana yöneticiliğini yapan ve 2021 yılında koordinatörlüğüne atanan Doç. Dr. Bedri Aldudak, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetiminin baskı iddiaları üzerine istifa etti.
İstifa dilekçesini Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi başhekimliğine sunan Doç. Dr. Aldudak, Son dönemlerde hastane yönetiminin hukuk dışı icraatlarına boyun eğmediği için yönettiği Çocuk Kalp Merkezi’nin cezalandırılması cihetine gidildiğini söyledi.

2016 yılında bizzat dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile görüşüp desteklerini aldıktan sonra Mart 2017 itibari ile faaliyete giren Gazi Yaşargil Çocuk Kalp Merkezi’nin kuruluşundan bu yana yöneticiliğini yaptığını ifade eden Aldudak, “Merkezin 2021-5 sayılı genelde gereği ülkemizde ilk sırada tescil edilmesinin ardından Çocuk Kalp Merkezi Koordinatörü olarak atandım. Geçen yedi yıllık süre zarfında Sağlık Bakanımız Sn. Fahrettin Koca ve merkezi Bakanlık bürokrasinin değerli destekleri ile Gazi Yaşargil Çocuk Kalp Merkezi ülkemizde en çok itibar edilen birkaç merkez arasına girerek, ulusal ve uluslararası çok merkezli çalışmaların önemli bir üyesi haline geldi” dedi.

istifa-tigris1-001.jpeg

“Merkezimiz Ülkedeki Çocuk Kalp Hizmetlerinin gelişiminde yönlendirici bir rol aldı”

Doç. Dr. Aldudak, Gazi Yaşargil Çocuk Kalp Merkezi’nin, Türkiye’de Çocuk Kalp Hizmetlerinin gelişiminde yönlendirici bir yol aldığına işaret ederek, “İlk kez yapılan “Pediatrik Kardiyak Yoğun Bakım Çalıştayı’na öncülük ederek, üç derneğin katılımı ile peş peşe iki kez ev sahipliği yaptı. Merkez Saygın bilim insanları ile peryodik Pediyatrik Kardiyat Girişim Çalışmaları yürütülmekte, Çocuk Kalp Merkezleri Bilim Komisyonunda iki dönemdir temsilci bulunmaktadır, Yapılan çalışmalar ile kısa sürede ihtiyaç duyulan akademik donanıma ulaşılan merkezde kompleksite sınırı olmaksızın yılda bin civarında hastaya başarılı bir şekilde müdahale edilmektedir. Ankara’nın doğusunda kalıcı ve süreğen tek çocuk kalp merkezi olması nedeniyle Samsun-Mersin hattının doğusuna ilaveten Suriye’den de çok sayıda hasta kabul etmektedir” diye konuştu.

istifa-tigris2.jpeg

"Erken Teşhis Hayat Kurtarır" Randevu tarihi:26/05/2025 "Erken Teşhis Hayat Kurtarır" Randevu tarihi:26/05/2025

“Yönetimin hukuk dışı icraatlarına boyun eğmediğim için…”

Belirtiği üstün başarı öyküsü ve ülke için büyük anlamına rağmen son dönemlerde hastane yönetiminin hukuk dışı icraatlarına boyun eğmediği için yönettiği Çocuk Kalp Merkezi’nin cezalandırılması cihetine gidildiğini ileri süren Doç. Dr. Bedri Aldudak, şunları söyledi:
“Onlarca kez tutanak tutulmuş olmasına rağmen Kalp Merkezi Yoğun Bakım Lavabolarının her tarafında enfeksiyona davetiye çıkaracak şekilde sular akmaya devam etmektedir. Kateter odasına uzun zamandır bozuk olan saturasyon cihazı tamir edilmemekte veya yenilenmemektedir.
Merkezde mevcut yan dal asistanlarının eğitimi için ihtiyaç duyulan poliklinik alanı oluşturulmamaktadır.
Cerrahi birim sorumlusu üzerinden ekibin parçalanması doğrultusunda ağır baskı uygulanmaktadır. (Nihayet baskılara dayanamayıp istifa dilekçesi vermiştir)
Ameliyathanede intra operatif TEE yapabilme kapasitesine sahip tek cihaza ve kateter odasında işlemi yönlendirmek için kullanılan, yüzlerce hasta verisinin yüklü olduğu cihaza el konulmuştur. (El koyma sırasında hasta verilerini güvenceye alma talebimiz red edilmiştir) Klinik sektereteri ve sağlık hizmetleri sorumlusu defalarca başhekim yardımcılığı makamına çağrılarak, tehdide ve hakarete maruz bırakılmışlardır”(Tgris Haber)

Kaynak: rss