CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Sayıştay'ın 2022 yılı Sağlık Bakanlığı denetim raporuna ilişkin "Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı'na son 5 yıldır her yıl uyarıda bulunmuş olmasına rağmen 2017 yılında bugüne kadar turist olarak ülkemize gelmiş olan vatandaşlardan katılım payı tahsilatı yapmamış olduğu vurgusuna dikkat çekmesidir. Geldiğimiz nokta itibariyle 2017 yılından 2022 yılına kadar süreç içerisinde, 5 yıllık süreçte 527 milyon lira ki bugünkü dolar kuru ile baktığımızda da 1.6 milyar TL'ye varan bir katkı payının turistlerden tahsil edilmediği gayet açık bir şekilde ortada görünmektedir" dedi.

Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı 2022 yılı denetim raporu yayınlandı. Rapora göre Türkiye'de tedavi olup tedavi masrafları ödemeyen turistlerin Bakanlığa borcu 527 milyon lirayı buldu. Bakanlığın bu tahsilatı yapamaması nedeniyle bugünkü kur üzerinden zararı 1,6 milyar liraya ulaştı. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise Sayıştay'ın bu tespitine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"2022 yılı Sayıştay raporlarını incelediğimizde gözümüze çarpan önemli konu başlıklarından bir tanesi de Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı'na son 5 yıldır her yıl uyarıda bulunmuş olmasına rağmen 2017 yılında bugüne kadar turist olarak ülkemize gelmiş olan vatandaşlardan katılım payı tahsilatı yapmamış olduğu vurgusuna dikkat çekmesidir. Geldiğimiz nokta itibariyle 2017 yılından 2022 yılına kadar süreç içerisinde, 5 yıllık süreçte 527 milyon lira ki bugünkü dolar kuru ile baktığımızda da 1.6 milyar TL'ye varan bir katkı payının turistlerden tahsil edilmediği gayet açık bir şekilde ortada görünmektedir. Bugün vatandaşlarımız ekonomik kriz ortamında temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayamazken, ilaçlarını karşılamakta güçlük yaşarken, katılım paylarını ödeyemedikleri için çocuklarının sağlık hizmetini almakta bile güçlük yaşarken, Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda duyarsız kalması ve bu maliyeti hastaların sırtına bırakmış olması, vatandaşın sırtına yüklemiş olması gerçekten acı bir tablodur!

Bu Olay Türkiye'de Oldu ! 3 Ay Boyunca İşkence Gördü Bu Olay Türkiye'de Oldu ! 3 Ay Boyunca İşkence Gördü

"SAĞLIKTA KATILIM PAYI KALDIRILSIN"

Bugün sosyal devlet bilinci ile yönetildiğimizi düşündüğümüz bir süreçte ne yazık ki Bakanlığın politikaları yanlış uygulamalar ve sağlıkta yapılan hatalardan dolayı parası olmayanın sağlık hizmeti alamadığı bir dönemin içine düşmüş durumdayız. Buradan Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyorum. Emeklimiz, işçimiz, çalışanlarımız, gençlerimiz ekonomik sıkıntılar sebebiyle temel sağlık hizmetlerinden yararlanamıyorlar. Katılım paylarının kaldırılması veya en makul seviyeye düşürülmesi gerekiyor. Bu kriz ortamında Sağlık Bakanlığı da hastalarımızın sırtındaki bu yükü kaldırmalı tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmeye odaklanmalıdır."

Editör: Sercan Yılmaz