Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre 2. Ek Yerleştirme Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Sonucuna Göre 2. Ek Yerleştirme

 Bakanlığımıza bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde, 4924 sayılı Kanuna göre çalışan tabip ve uzman tabiplerin uzmanlık branşı, sağlık tesisinin rolü, sağlık hizmeti ihtiyacı vb. gibi kriterler göz önüne alınarak hizmet hedeflerinin belirlenerek hizmetin etkin ve verimli sunulmasının sağlanması ve bu hedefleri gerçekleştirenler ile sözleşmenin yenilenmesine yönelik 29/12/2022 tarihli ve E-49022165-020-1678 sayılı “4924 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri İle Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul Ve Esaslar” yürürlüğe girmiş idi.
           Mezkur Usul ve Esaslar ile ekine yönelik olarak alınan sahadan alınan geri bildirimler doğrultusunda Bakanlık Makamının 27/12/2023 tarihli ve E-49022165-020-232714972 sayılı Olur’u ile değişiklik yapılmış olup, Usul ve Esaslar ile eki ve 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Görev Yapan Sözleşmeli Personel İçin Sağlık Tesisi Rollerine Göre Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosu ektedir.

4924 Sayılı Kanuna Göre Görev Yapan Sözleşmeli Personelin Hizmet Hedefleri İle Sözleşme Yenilenmesine İlişkin Usul ve Esaslar.pdf
Sözleşmeli Uzman TabipTabip Sağlık Hizmet Formu.xlsx
4924 Sayılı Kanun Uyarınca Görev Yapan Sözleşmeli Personel İçin Sağlık Tesisi Rollerine Göre Sağlık Tesisi Puan Ortalaması Tablosu.pdf

Editör: Sercan Yılmaz