Yüksek mahkeme, CHP'nin başvurusu üzerine, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Borsa Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik öngören yasanın, meslek kuruluşlarının genel kurullarını olağanüstü toplantıya çağrılmasını düzenleyen hükmünü görüştü.

Söz konusu düzenlemede, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurullarının, genel kurul üyelerinin beşte ikisinin noterce tasdik edilmiş imzası ile düzenlenecek tutanak ve noter kanalıyla yapılacak başvuru kararıyla yönetim kurulu tarafından olağanüstü toplantıya çağrılacağını öngörüyordu. Bu oran düzenlemeden önce 4'te 1'di.

Memur maaşına enflasyon farkı garanti Memur maaşına enflasyon farkı garanti

DENETLEME İŞLEVSİZLEŞTİRİLİYOR

Düzenlemeyi, anayasaya aykırı bulan AYM, demokrasinin en önemli gereklerinden birinin çoğulculuk olduğunu belirtti. Azınlıkta kalanların haklarının korunmasına, onların seslerinin de duyurabilmesine imkan tanınması gerektiğine dikkat çeken AYM "Kuralla olağanüstü genel kurul toplantısı için öngörülen beşte ikilik oran azınlıkta kalan kişilerin seslerini duyurabilmesini ve anılan kuruluşların işleyişine etkin şekilde katılabilmesini aşırı derecede güçleştirmekte, yönetim organlarını denetleme imkanını işlevsiz hale getirmektedir. Bu itibarla önceki duruma nazaran daha nitelikli bir çoğunluk öngören kuralın demokratik devlet ilkesine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır" dedi.

AYM'nin iptal kararı dokuz ay sonra yürürlüğe girecek.(Türkiye)

Kaynak: rss