Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi kapsamında Bakanlığımızca her yıl gerçekleştirilen sağlıkta kalite değerlendirmelerinin 2024 yılına ait süreci 06 Mayıs 2024 tarihinde başlayacaktır. İlgili mevzuat kapsamında yer alan kamu, özel, üniversitelere ait sağlık kurum ve kuruluşları aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde değerlendirilecektir.

  • Değerlendirmeler SKS Hastane, SKS Diyaliz, SKS 112, SKS ADSH ve SKS Tıp Merkezi setlerinde yer alan tüm standartlar esas alınarak yapılacaktır.
  • Değerlendirme kararı alınan sağlık kuruluşlarının değerlendirme tarihleri en az 5 (beş) iş günü önce shgmkalitedb.saglik.gov.tr adresli web sayfamız üzerinden ilan edilecektir.

Sağlık kurum ve kuruluşları değerlendirme sonucunda oluşturulan sağlıkta kalite puanlarınadeğerlendirmenin tamamlanmasından itibaren 7 (yedi) gün sonra Sağlık Bakanlığı Kurumsal Kalite Sistemi (SBKKS) üzerinden erişebileceklerdir.

2024 yılı sağlıkta kalite değerlendirmeleri kapsamında sağlık kuruluşu türüne göre değerlendirilecek standart ve göstergelere ait bilgiler ile değerlendirme gün sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

 Sağlık Kurum ve
Kuruluşunun Türü ve
Büyüklüğü
Değerlendirme
Gün Sayısı
 Değerlendirilecek
Gösterge Sayısı
 Değerlendirilebilecek
Opsiyonel Standart
Sayısı
 Genel Hastane ve Dal Hastaneleri*
(150 yatak ve altı)
 1  3+2¹  2
 Genel Hastane ve Dal Hastaneleri*
(151-800 yatak arası)
 2  3+2¹  2
 Genel Hastane ve Dal Hastaneleri*
(800 yatak üzeri)
 3  3+2¹  2
 Şehir Hastaneleri
(800 yatak altı)
 2  3+2¹  2
 Şehir Hastaneleri
(800 -2000 yatak arası)
 3  3+2¹  2
 Şehir Hastaneleri**
(2000 yatak üzeri)
 5  3+2¹  2
 Tıp Merkezleri  1  5²  2
 Ağız Diş Sağlığı
Merkezleri/Hastaneleri
 1  5²  2
 Diyaliz Merkezleri  1  5²  2
 İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri  ***  -


*    Sağlık Bakanlığı-özel ve üniversitelere bağlı hastaneler/dal hastanelerini kapsamaktadır.

** Şehir hastanelerine yönelik gerçekleştirilecek sağlıkta kalite değerlendirmelerinde her bir kule ve koordinatör başhekimlik ayrı ayrı ruhsatlandırılmış ise, her bir kule ve koordinatör başhekimlik için ayrı ayrı SKS puanı oluşturulacaktır.

*** 112 İl Ambulans Servisi Başhekimlikleri değerlendirme gün sayısı ilin büyüklüğü dikkate alınarak Genel Müdürlüğümüzce belirlenecektir.

¹ SKS Gösterge Yönetim Rehberi’ne göre “HSTN.GKG39 Yoğun Bakım Ünitesinde Basınç Yarası Oranı” ve “Acil Servis Ortalama Müşahede Süresi” göstergeleri takip etmekle yükümlü tüm sağlık kurumlarında değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirilen gösterge sayısını 5’e tamamlayabilmek için kurumun yapısı ve hizmet kapsamına göre değerlendirme ekibi tarafından 3 gösterge daha belirlenecek ve değerlendirilecektir.

² Değerlendirilen kurumun yapısı ve hizmet kapsamına göre değerlendirme ekibi tarafından SKS Gösterge Yönetim Rehberi’nde yer alan 5 gösterge belirlenecek ve değerlendirilecektir.

³ İl Ambulans Servisi Başhekimliklerine yönelik değerlendirmelerde SKS Gösterge Yönetim Rehberi’ne göre “ACİL.GKG06 Oksijen Sistemleri Güvenli Kullanım Eğitimini Tamamlayan Personel Oranı” gösterge değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirilen gösterge sayısını 5’e tamamlayabilmek için değerlendirme ekibi tarafından 4 gösterge daha belirlenecek ve değerlendirilecektir.

116.Dönem DHY Münhal Kadroları Yayınladı 116.Dönem DHY Münhal Kadroları Yayınladı

Editör: Ceren Yıldız