Bu kapsamda, 112 acil sağlık hizmetlerine yönelik değerlendirmelerde dikkat edilmesi gereken bazı hususlara aşağıda yer verilmiştir:

·         Bu dönem yapılacak “112 Acil Sağlık Hizmetleri” değerlendirmelerinde, değerlendirme dışı tutulacak bölüm, standart ve değerlendirme ölçütleri aşağıda yer alan excel dokümanında belirtilmiştir.

·         Değerlendirme gün sayısı ilin büyüklüğü dikkate alınarak, bir veya iki gün olacak şekilde Genel Müdürlüğümüzce belirlenecektir.

·         Değerlendirme sırasında ziyaret edilecek birimler aşağıda yer alan excel dokümanında standart ve değerlendirme ölçütü bazında belirtilmiş olup, bu dönem komuta kontrol merkezine ziyaret gerçekleştirilmeyecektir.

·         Her ilde, en az bir A1 ve bir A2 tipi olacak şekilde en az iki istasyon ile birlikte, ilaç ve malzeme depoları değerlendirilecektir. A1 tipi istasyon bulunmayan illerde en az 2 adet A2 tipi istasyon değerlendirilecektir.

 5 siyasi parti resmen ittifak kurdu! "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır" 5 siyasi parti resmen ittifak kurdu! "Söz konusu vatan ise gerisi teferruattır"

·         112 İl ambulans servisi başhekimi ve kalite direktörü tüm değerlendirme sürecinde değerlendirme ekibine eşlik edecektir.

Bilgilerinize sunar, sağlıklı günler dileriz.

Önemle Duyurulur.


SKS 112 ASH Degerlendirme Klavuzu

Kaynak: rss