Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde Rektörlükçe görevlendirilecek birimlerde, 2022 Yılı KPSS (B grubu) puan sıralaması esas alınarak, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi ile 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı BKK ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar gereğince, gündüz veya gece nöbet sistemine göre çalıştırılacak sözleşmeli personel alınacaktır.

Tüm başvurular https://personelbasvuru.bozok.edu.tr/ adresi üzerinden elektronik ortamda e-Devlet kimlik doğrulaması (e-Devlet şifresi) ile alınacak olup, şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir

GENEL AÇIKLAMALAR:

1- Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete 'de yayım tarihi itibariyle 15 gündür.

2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

3- 2022 yılı KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak. (Lise mezunları için KPSSP94, Önlisans mezunları için KPSSP93, Lisans mezunları için KPSSP3 puanı esas alınacaktır.)

4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,

5- Başvurulacak unvanın aranılan niteliklerini sağlamak,

6- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak,

7- Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının olumlu sonuçlanmış olmak,

8- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi gereğince "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun hareket etmiş olmak.

9- Başvuru Tarihi : 09/10/2023-23/10/2023

Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı Kafkas Üniversitesi Sağlık Personeli Alım İlanı

İSTENİLEN BELGELER:

1- DİPLOMA VEYA MEZUNİYET BELGESİ: (Taranarak tam ve okunaklı şekilde sisteme yüklenecek diploma veya e-Devlet üzerinden alınacak kare kodlu mezun belgeleri geçerli olup, PDF formatında sisteme yüklenecektir.)

2- KPSS SONUÇ BELGESİ: (ÖSYM üzerinden alınacak kare kodlu ve doğrulama kodlu belgeler geçerli olup, PDF formatında sisteme yüklenecektir.)

3- FOTOĞRAF: Sisteme yüklenecek fotoğraf (personel kimlik basımı ve personel otomasyon sisteminde de kullanıldığından) kesinlikle güncel mevzuata uygun vesikalık bir fotoğraf olmalıdır.

4- TECRÜBE DURUMUNU GÖSTERİR BELGE: İlan edilen kadronun başvuru şartına bağlı olarak istenen belgeler sisteme PDF formatında yüklenmelidir. (adayların tecrübe şartını özle sektördeki çalışmalarından sağlayanların e-Devletten alacakları kare kodlu SGK hizmet döküm belgesi ile iş verenden alacakları SGK iş yeri kodunu gösterir çalışma belgesini siteme PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.)

5- Başvurulan ilanın aranan nitelikler kısmında eğitim belgesi veya sertifika istenmiş ise söz konusu belgelerin siteme PDF formatında yüklemeleri gerekmektedir.

6- Adayların 4/B sözleşmeli pozisyonlarından tek bir kadro ilanına başvuru yapmaları gerekmektedir. Birden fazla pozisyona, kadro ilanına başvuru yapan adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

- KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 30 (otuz) iş günü içerisinde www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri feshedilecektir.

- ECZACI UNVANINA BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ: Eczacı unvanı "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a ekli 1 sayılı cetvelde yer alan unvanlar arasında sayıldığından KPSS sınav şartı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday sayısının kadro sayısından fazla olması halinde, adaylara sözlü sınav yapılacak olup, kazanan aday sözlü sınav başarı puanı sırasına göre tespit edilecektir. Sözlü sınavın tarihi, yeri ve sonuçları www.bozok.edu.tr adresinde ilan edilecektir.

- Kadro sayısının 2 katı kadar yedek uygulanacaktır.

Editör: Sercan Yılmaz