Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Ege Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara” göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca, giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde görevlendirilmek üzere 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 50 (elli) adet sözleşmeli personel yerleştirmesi yapılacaktır.