Birlik Sağlık-Sen Giresun İl Temsilcisi Saydere  açıklamasında;

Son genel seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın meydanlardan verdiği mülakatı kaldıracağız sözü yerde kaldı. Özellikle Sağlık Bakanlığında Müdür Başhekim Başkan gibi yönetici kadrolarının seçimleri siyaset ayağıyla yapılmaktadır. Buraya talip olmak ve seçilmek için tek kriter Siyasiler tarafından refere edilmekten geçmekte. Bakanlığımıza Bağlı İl Sağlık Müdürlüklerine atanan uzman memurlarının hangi konuda uzman oldukları hangi eğitimlerden geçtiklerinin izahı yoktur.

MÜLAKAT İŞ BARIŞINI BOZMAKTADIR

Hal böyle iken Taşören işçilerinin de kadroya geçirilmesinin ardından aynı statüde alınan işçilerde siyasi otorite tarafından belirlenmektedir.Onca KPSS ‘ ye girmiş adaylar atanma sırası beklerken işkur eliyle partiye yakın kişiler liyakat kriterlerine bakılmaksızın atamaları yapılmaktadır.Atanan kişilerin maaşları da aynı işi yapan Memurlardan daha fazla olması çalışma barışına ciddi manada zarar vermektedir.

MÜLAKAT VARSA TORPİL DE VARDIR

Çok kısa süre önce Bakanlığımız görevde Yükselme ve Ünvan değişikliği sınavını yaparak yazılı puanları yeterli olan adayları mülakata çağırdı.Kazanma kriterleri kazanan adaylar daha henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.Hepimizin bildiği gibi mülakat demek torpil kayırmacılık iltimas demek.Sonuç ne olursa olsun Mülakat varsa torpil de vardır.

Mülakatlar liyakatsizliği haksızlığı ortaya koyduğu gibi iş barışını da bozmaktadır.

Sağlık-Sen “Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu” Kurdu Sağlık-Sen “Sağlık Bakanlığı Yer Değişikliği Talep Toplama Platformu” Kurdu

Başarmak istiyorsak bizden mi sizden mi soruları yerine işin ehli mi sorusunu sormamız lazım.

NEREDE BAŞARI VARSA ORADA LİYAKAT VARDIR

Keza çok kısa süre önce yapılan mülakatlarda genel kültür sorularının bir çoğunun sınava katılan arkadaşların yapacakları işlerle uzaktan yakından alakası yok. Soruyu bilmesi de bilmemesi de yapacağı mesleği açısından hiç bir anlam ifade etmemektedir.Nerede bir başarı var ise orada liyakat vardır.Tarihe mal olan bilim adamları fikir adamları kanaat önderlerinin hangisi sendikalar tarafından seçilmiştir, hangisi siyasiler tarafından seçilmiştir ki onlar başarılı olsunlar. " ifadelerine yer verdi.

Editör: Ceren Yıldız