Davayı görüşen Samsun 3. İdare Mahkemesi verdiği kararda davacı üyemize düşük puanın verilmesinin gerekçelerinin tutanakta yer verilerek ortaya konulmadığı, gözleme dayalı kriterler yönünden de verilen puanın da gerekçelerinin belirtilmediği, bu haliyle takdir yetkisinin objektif kullanılmadığı sonucuna karar verdi. 

Bakan Memişoğlu'na" İlk günden düğmeyi yanlış iliklemeyelim" Bakan Memişoğlu'na" İlk günden düğmeyi yanlış iliklemeyelim"

Mahkeme üyemizin sözlü sınav neticesinde başarısız sayılmasına ilişkin yapılan itirazın reddi işleminde hukuka uyarlılık bulanmadığına karar verdi. 

Mahkeme tarafından ayrıca; 

Sınav komisyonunda yer alacak üyelerin sınava girecek kişilerden öğrenim durumundan daha düşük olamayacağı yönetmelikle düzenlenmişken;  yüksek lisans mezunu olan davacının sınav komisyonunda lisans mezunlarının yer aldığı belirtilerek bu yönden de hukuka uyarlılık bulunmadığı ifade edildi.

Mahkeme açıklanan nedenlerle hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin uygulanmasında telafisi güç zararlar olacağından yürütmesinin durdurulmasına karar verildi. 

Mahkeme kararı ile ilgili bir değerlendirme yapan Genel Başkanımız Önder kahveci “ Kamuda mülakatın çalışanları mağdur ettiği ve haksızlığa neden olduğunu uzun zamandır dile getiriyor ve kaldırılmasını istiyoruz. Mahkemenin bu kararı da bizim haklılığımızı tescilleyen bir durumdur. Mülakata bir an önce son verilmeli, objektif kriterlerle, yazılı sınavlarla değerlendirme yapılarak atamalar gerçekleştirilmelidir.” dedi.

Editör: Ceren Yıldız