Bilindiği üzere, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarında lisansüstü program açma, yürütülme, danışman atanması ve diğer hususlara ilişkin ölçütler Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 25 Aralık 2014 tarihinde belirlenen kararlar çerçevesinde yürütülmekteydi.

Yükseköğretim Genel Kurulu tarafından 29 Şubat 2024 tarihinde alınan kararlar çerçevesinde, Lisansüstü Eğitim-Öğretim Programı Açılması ve Yürütülmesine Dair İlkeler yenilendi.
Buna göre; 
-Lisansüstü tez süreçlerinde doktorasını tamamlamış, ancak henüz öğretim üyesi kadrosuna atanamamış öğretim elemanı ya da bağımsız araştırmacılar eş danışmanlık görevini yürütebilecek.

- Üniversiteler tarafından başvuru yapılacak yüksek lisans programında görev alacak öğretim üyeleri başına düşen yayın/eser sayısı ortalaması, müracaat edilen yıldan önceki takvim yılı dikkate alınarak en az 1 olarak belirlenmiştir.

-Doktora programına başvuru yapmayı talep eden bir üniversitenin ise en az bir program akreditasyonu almış olması şart olarak koşulmuştur. Bununla birlikte, açılması talep edilecek doktora programında görev alacak öğretim üyeleri başına düşen yayın/eser sayısı ortalaması, müracaat edilen yıldan önceki takvim yılı dikkate alınarak en az 1 olarak kararlaştırılmıştır.

-Yüksek lisans ve doktora programlarında görev alacak öğretim üyelerinin yayınları/ eserleri konusunda uluslararası/ulusal yayın, kitap, patent sahibi olma gibi ek koşullar getirilmiştir.

-Belirlenen yeni ilkelerden önce gerekli yeterlilikleri sağlayan ancak yukarıda yer alan asgari yeterlilikleri sağlayamayan lisansüstü programların, bu ilkelerin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sonunda (2026-2027 Eğitim ve Öğretim yılı sonuna kadar) aranan yeni yeterlilikleri sağlaması gerekmekte olup, bunu sağlayamayan lisansüstü programlara öğrenci alımı durdurulmasına karar verilmiştir.

İŞTE YENİ KARARLARYÖK, lisansüstü eğitim öğretim ilkelerini yeniledi!

Emine Erdoğan: Anadolu toprakları kadim tıp kaynakları açısından önemli bir konumdadır Emine Erdoğan: Anadolu toprakları kadim tıp kaynakları açısından önemli bir konumdadır

YÖK, lisansüstü eğitim öğretim ilkelerini yeniledi!

YÖK, lisansüstü eğitim öğretim ilkelerini yeniledi!

YÖK, lisansüstü eğitim öğretim ilkelerini yeniledi!

Kaynak: rss