"Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik"in "Norm Kadrolarının Belirlenmesi" başlıklı 4 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası uyarınca, "Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ders verecek öğretim üyesi temininde güçlük çekilen özellikli alanlar ile sağlık programlarındaki klinik ve laboratuvar uygulamaları veya mühendislik laboratuvar uygulamalarında ihtiyaç duyulanlar hariç olmak üzere, fakültelerde öğretim görevlisi kadro planlaması yapılamaz.

MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu MEB 2. dönem 1. ortak sınav tarihleri ve soru dağılımlarını duyurdu

Kaynak: