Hekimsen üyesi hakkında tesis edilen, Iğdır İli Yüzbaşılar ASM Aile Hekimliği Birimi emrine geçici görevlendirme işleminin, yetkisiz idari makam tarafından tesis edilmesi  ve yetki yönünden sakat olan hukuka aykırı idari işlemin iptaline yönelik açmış olduğu davada: hukuka aykırı olarak tesis edilen geçici görevlendirme işleminin İPTALİNE karar verildi.

Hukuka aykırılığı tespit edilen ve özellikle hukuka aykırılığı yargı kararı ile tescil edilerek iptal edilen geçici görevlendirmelerde; bu hukuka aykırı işlemi ile kamu ve birey zararına sebep olan sorumlular tespit edilmediği, sorumlular hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulanarak süreç başlatılmadığı, yargılama masrafı, vekalet ücreti gibi meydana gelen kamu zararları bu sorumlulara rücu edilmediği sürece SAĞLIKTA şeffaflık ve liyakat gibi ilkeler gözetilmeksizin, tıbbi ve idari teamüller yok sayılarak, hukuka ve usule açıkça aykırı GÖREVLENDİRMELER sona ermeyecektir.

Antep'te çelik konstrüksiyondan inşa edilen 2 hastane hizmete açılacak Antep'te çelik konstrüksiyondan inşa edilen 2 hastane hizmete açılacak

Editör: Ceren Yıldız