Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası’nın (İTO) çağrısıyla her yıl 14 Mart Tıp Bayramı Haftası’nda yapılan Hekim Yürüyüşü, bu yıl 16 Mart 2024 günü yapıldı

40 Bin doktorun görev yaptığı İstanbul'da TTB'nin hekim yürüyüşüne 150-200 doktor katıldı. Görüntülerdeki kalabalığın yarısıda sivil polisti..

İsraf yapan hesap verecek İsraf yapan hesap verecek

100 Metrelik konvoyun sağı solu önü arkası polisler tarafından sarılmıştı

Bölücü ve toplumun ahlak kurallarını hiçe sayıcı eşcincel odaklar tarafından elegeçirilen TTB artık toplumda da bitmiş durumda. 

Editör: Sercan Yılmaz