Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sonuçları Bekleniyor Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sonuçları Bekleniyor

Sağlık Bakanlığı Taşra Teşkilatı Kadro Standartları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönergede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönerge 09.08.2023 tarihli Bakan onayı ile yürürlüğe girmiştir.
Yönerge için tıklayınız.