Başhekim Bir Yıldır Süren Klima Sorunu Hakkında Açıklama Yaptı Başhekim Bir Yıldır Süren Klima Sorunu Hakkında Açıklama Yaptı

Genelgeye aykırı davranan personel cezalandırılacak 

Daha önceki genelgelerde yer almayan hususlardan birisi de alınan tedbirlerin takip ve denetimi ve aksi davranışların cezalandırılacağına ilişkin düzenlemelerdir.  

Yeni Genelgede tedbirlerin uygulanmasının hassasiyetle takip edileceği, denetleneceği, raporlanacağı ve aykırı hareket edenler hakkında gerekli yaptırımların uygulanacağı belirtilmektedir.  

“Bu Genelgenin uygulanması ile ilgili olarak tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gereken tedbirler alınacak her kademedeki yönetici tasarruf ilkelerinin uygulanmasından sorumlu olacaktır” 

Genelgede vurgulanan diğer bir konuda atıl personelin oluşmasına izin verilmemesi konusu. Ancak, sağlıkta olmayan o kadar çok kadro ve unvan var ki. Sağlık Bakanlığı bunların düzenlenmesi için bir faaliyette bulunacak mı yoksa, Tasarruf Tedbirleri Genelgesi de bu gidile dur diyemeyecek mi? 

Öncelikle Sözleşmeli Yöneticiler tarafınan mevzuatta olmayan kadrolar oluşturulmuş durumda. Alan sorumluları, Koordinatörler, gündüz süpervizörü. Sağlık Bakım Hizmetleri Birim Sorumlusu, Destek Hizmetleri Birim sorumlusu ve niceleri 

Gözetmen Hemşire (süpervizör) gündüz çalışamayacağı açıkça belirtilmişken gündüz çalıştırılmakta ve bazen gecede gündüzde iki kişi olabilmektedir. 

Birimde sorumlu, sorumlu yardımcı atamaları var. Alanlarda personel görevlendirilmiş işi yapması için ekipmanı yok. Personel orda görevli mi görevli. 

Bakalım Sağlık Bakanlığının hiç bir mevzuatında olmayan bu görevlendirmelere Tasarrıf Genelgesi engel olabilecek mi? 

“Mevcut personelin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak bu personel hizmet standartlarına uygun ve dengeli bir şekilde görevlendirilerek görevlendirilecek ve atıl personel oluşmasına izin verilmeyecektir” 

Sağlıkta bitmeyen yara süresiz ve kanuna aykırı geçici görevlendirmeler sona erecek mi. Tasarruf Genelgesi ile bir kez daha gündeme geldi. 

Sonuçta PDC si dolu olan il -ilçe Sağlık Müdürlükleri ve 112 Başhekimliklerine süresiz ve kanuna aykırı olarak görevlendirilen personel 112 istasyonlarında ve hastanelerde görevli. Bu personelin iş gücü eksildiği için geride kalan personele nöbet ücreti ve fazla mesai ücreti ödenmektedir.  

Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla çalışma ücreti ve nöbet ücreti alacak şekilde çalıştırılmayacak. Fazla mesai yaptırılması durumunda da çalışanın serbest zaman ve denkleştirme yapmasına öncelik verilecek. 

İş Kanunu’na göre fazla çalışma yapan işçi isterse, zamlı ücret yerine, fazla çalıştığı her saat karşılığında bir saat 15 dakika veya bir saat otuz dakikayı serbest zaman olarak kullanabiliyor. 

Denkleştirmede ise işçiyle işverenin anlaşması şartıyla, haftalık 45 saat olan çalışma süresi, haftanın çalışılan günlerine günde 11 saati aşmamak şartıyla dağıtılıyor. Bu halde, yoğunlaştırılmış iş haftası veya haftalarından sonraki dönemde işçi daha az sürelerle çalıştırılarak denkleştirme yapılıyor. Denkleştirme süresi iki ay olarak öngörülüyor.  

“Kamu personeli zorunlu haller dışında fazla mesai ücreti alacak şekilde istihdam edilmeyecektir kamu kurum ve kuruluşları fazla çalışma ve fazla sürelerle çalışma giderlerini askeri seviyede tutmak amacıyla 22.5-2023 tarihli ve 4.857 sayılı iş kanunda yer alan serbest zaman ve denkleştirme süresi hükümlerini öncelikli uygulayacaktır” 

Kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten taşra teşkilatların talimat gitti. Malmüdürlükleri yeniden yapılandırılacak. 300 malmüdürlüğü kapatılacak. 

Bakalım Sağlık Bakanlığı  Mevzuata aykırı süresiz torpil ile yapılan Geçici Görevlendirmeleri ve usulsüz unvanlara yapılan atamaları sonlandıracak mı? 

Editör: Ceren Yıldız