‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de ‘Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına Dair Kanun’ Resmi Gazete’de

 Yalova İl Sağlık Müdürlüğünde 663 sayılı KHK’nın 42.maddesine göre sözleşmeli uzman olarak görev yapan, 2021 yılında kullanmadığı izninin imzalamış olduğu Hizmet Sözleşmesinin 10. Maddesi (a) bendinde Sözleşme yılı içerisinde kullanılmayan izinler ertesi yıla devredilemez hükmüne istinaden 2022 yılına aktarılamadığını ancak 663 sayılı KHK’nin Sözleşmeli personelin malî hakları ve yükümlülükleri başlıklı 33. madde 6. Fıkrasında yer alan “Sözleşmeli personelin izinleri ve iş sonu tazminatı hususlarında 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin hükümler uygulanır.” hükmü gereği atıf yapılan 657 sayılı Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanan Sözleşmeli Personel Çalışmasına ilişkin Esaslar’ın 9. Maddesinde “… Sözleşme döneminde kullanılmayan izinler, sözleşmenin devamı halinde müteakip sözleşme döneminde kullanılabilir. Cari sözleşme dönemi ile bir önceki sözleşme dönemi hariç, önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılamayan izin hakları düşer.” denildiği, 663 sayılı KHK’nın 42. maddesine göre imzalamış olduğu sözleşmenin 10.maddesi (a) bendinde belirtilen “Sözleşme yılı içerisinde kullanılmayan izinler ertesi yıla devredilemez” hükmünün önceki sözleşme dönemlerine ait kullanılmayan izin hakları ile ilgili olduğunu belirterek, mevzuat hükümlerine istinaden izin hususunda 657 Sayılı Kanunun 4 B fıkrasına tabi olan izin hakkına göre 2021 yılında kullanmadığı izinlerinin 2022 yılına aktarılması ve 2022 yılında kullandığı izinlerin 2021 yılındaki izin hakkından düşürülmesi talebine

Kamu Deneticiliğİ  Kurumu ;
Yalova İl Sağlık Müdürlüğünde 15.07.2020 tarihinden 14.01.2023 tarihine kadar sözleşmeli uzman pozisyonunda görev yapacağına dair sözleşme imzalayan başvuranın bu aşamada, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 1 inci maddesi kapsamında bulunmadığı, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanacağı hükmü karşısında hali hazırda imzalamış bulunduğu yenilememesi halinde izin devrinin mümkün bulunmadığı, başvuranın da 2020 yılında sözleşmesini bu kabul ederek imzaladığı anlaşılmaktadır. Başvuranın 2020 yılında yapılan sözleşmesinde yer alan açık hüküm ve kişinin sözleşmenin yenilenmesi ya da güncellenmesi talebi de olmadığı göz önünde tutulduğunda İdarenin işleminde hukuka aykırılık bulunmadığı kanaat ve sonucuna varılmıştır diyerek BAŞVURUNUN REDDİNE karar verdi.

Karar.pdf