İsrail'den dünyanın kanını donduran saldırı! İsrail'den dünyanın kanını donduran saldırı!

İlk başlığımız kamuda taşıtlar konusudur. Taşıt alanında kamu filo yönetim sisteminde taşıt sayısı ve kullanım standartlarını belirledik.

Bu sistem taşıt edinim, kullanım ve tasfiye süreçlerini bütüncül anlayışla sağlayacak. Plaka bazlı olarak taşıtlarla ilgili süreci takip edeceğiz.

Yaşı, kilometresi ve kullanımını izleyeceğiz. Veri girişi sisteme başladı.

Bu sistemle hedefimiz, ilerleyen aşamada taşıtların ortak havuzda toplanarak kurumlar arası kullanıma zemin hazırlanmasıdır.

Savunma ve güvenlik hariç, memur servisleri kaldırılacak. Toplu taşıma kullanılacak.

3 yıl boyunca Kamuya yeni araç alınmayacak ve kiralanmayacak.

Kamuya yeni personel alımları sadece emekli olanların yerine alınacak. Kamuda esnek ve uzaktan çalışma modeli geliştirilecek.

Editör: Sercan Yılmaz