Sendikalı olmak bir avantaj iken şuanda sendika üyesi olan personelin cebinden 20-40 lira arasında para çıkmaktadır. Sendikaların ise geliri azalmadı.

Doktor komşular şikayetten vazgeçti Doktor komşular şikayetten vazgeçti

 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı hükümlerin iptali istemiyle yapılan başvuruyu görüşerek karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, 18 Ocak'taki gündem toplantısında 7429 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'da yer alan bazı düzenlemelerin iptaline karar vermişti. İptal edilen düzenlemeler arasında, kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma şartı da yer alıyordu.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararının gerekçesinde, bu düzenleme nedeniyle maddi sebeplerden ötürü çalışanların, üye sayısı yüzde 2'nin üzerinde olan sendikalara üye olmaya yönelebileceği ifade edildi ve bunun "meşru görülemeyeceği" belirtildi.

Kararda, "Üyelerinin menfaatlerini etkili bir şekilde savunan güçlü sendikaların ortaya çıkabilmesinin sendikalar arasında rekabetin sürmesine bağlı olduğu ortadadır." değerlendirmesine yer verildi.

Toplu sözleşme ikramiyesinin sadece yüzde 2 barajını aşan sendikaların üyelerine ödeneceğinin öngörülmesinin "bu sendikalara üye olmaya zorlayıcı" olduğuna işaret edilen kararda, "Dolayısıyla düzenlemenin yeni sendikaların kurulabilmesini ve çalışanların dilediği sendikayı seçebilmesini fiilen engelleyici nitelik taşıdığı açıktır. Bu itibarla anayasal yönden objektif ve makul bir temele dayanmayan kuralın sendika hakkı bağlamında eşitlik ilkesiyle bağdaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır." tespiti yer aldı.

Anayasa'nın 51. maddesinde sendika hakkının güvence altına alındığı kaydedilen kararda, "dava konusu kuralın, toplu sözleşme ikramiyesinin miktarı gözetildiğinde, kamu görevlilerini sendika üyesi olmaya dolaylı olarak zorlayıcı bir yönü bulunduğu, kuralın sendika özgürlüğünü de ihlal ettiği" ifade edildi.

Gelinen noktada tüm sendikaya üye olan memurlar AYM kararıyla “yüzde iki” ifadesinin yer aldığı fıkra tümüyle iptal edildiği için ortaya bir boşluk çıktı ve yeni yasal düzenleme yapılıncaya kadar kamu görevlileri 345 TL toplu sözleşme ikramiyesinden yoksun kaldı. Sendika üyesi kamu görevlileri Memur-Sen’in ısrarı sonucu oluşan bu durum nedeniyle yaklaşık 345 TL az alacaklar. AYM bu ayrımcı kuralı ezici bir çoğunlukla iptal etti. Toplantıya katılan 13 üyeden 12 üye hükmün iptali yönünde oy kullandı.

Editör: Ceren Yıldız