Bakanlık o illeri mercek altına alacak Bakanlık o illeri mercek altına alacak

personel sağlık

Kamu Denetçiliği Kurumu , kredi kartı kullanmayan ya da kullanma imkanı olmayan bireylere maaş promosyonu kapsamındaki para puanlarının banka kartlarına yatırılması gerektiği yönünde dikkat çeken bir tavsiye kararı verdi. Karar, mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirildi.

Zonguldak'ta bir sağlık kuruluşunda çalışan bir bireyin, kredi kartı kullanma imkanının olmaması sebebiyle maaş promosyonu kapsamındaki para puanının ödenmemesi üzerine başvuruda bulunması sonrasında harekete geçen Kamu Denetçiliği Kurumu, önemli bir karara imza attı. Kurum, banka kartlarına yatırılması mümkün olan para puanlarının, hukuki bir gerekçe olmadan ödenmemesinin hukuka, hakkaniyete ve eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirledi.

Başvuruyu inceleyen KDK, para puanlarının kişilerin banka kartlarına yüklenme olanağı bulunmasına rağmen, bu ödemelerin banka tarafından gerçekleştirilmediğini tespit etti. Bu çerçevede, hak sahiplerine para puan ödemelerinin banka kartları üzerinden yapılması yönünde bir tavsiye kararı verdi.

Kararda, para puanlarının mülkiyet hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Anayasa'da güvence altına alınan mülkiyet hakkının, bu tür promosyon bedellerinin bir parçası olan para puanları için de geçerli olduğu ifade edildi.

Başvuranın kredi kartına sahip olmasına rağmen, maaş promosyonu kapsamındaki para puanının yüklenmemesi durumunun hukuka uygun olmadığına hükmedilen karar, benzer durumlarla karşılaşan diğer bireylere de önemli bir emsal teşkil edebilir. Banka kartları üzerinden yapılacak para puanı ödemelerinin, adalet ve eşitlik ilkesine uygunluğu vurgulanarak, ilgili kurumların bu yönde adımlar atmaları bekleniyor.

Editör: Sercan Yılmaz