Türk Sağlık Ekibi Gazze'nin İçine Girdi Türk Sağlık Ekibi Gazze'nin İçine Girdi

 Sağlık Bakanlığı Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Mehmet BERKER, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci maddesi gereğince görevden alındı.