AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor AK Parti fabrika ayarlarına dönecek! 'Hataları tamir etme' sürecine giriliyor

Ozon SertifikaEğitim Programı Standardı 

Sertifikalı Eğitim Programları 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. İlgili mevzuatın 5' inci maddesi, ikinci fıkrası, (b) bendine istinaden Ozon Sertifikalı Eğitim Programı Standardı 28.02.2024 tarihli ve 237252002 sayılı Makam Onayı ile revize edilmiştir. Söz konusu Standarda ulaşmak için tıklayınız

Fitoterapi Sertifikalı Eğitim Programı Standardı

Sertifikalı Eğitim Programları 04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe konulan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmektedir. İlgili mevzuatın 5' inci maddesi, ikinci fıkrası, (b) bendine istinaden Fitoterapi Sertifikalı Eğitim Programı Standardı 28.02.2024 tarihli ve 237181290 sayılı Makam Onayı ile revize edilmiştir. Söz konusu Standarda ulaşmak için tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız