Başkanlığımız tarafından 11-23 Haziran 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilen Müfettiş Yardımcılığı yarışma sınavında başarılı olan adaylara ilişkin asil liste aşağıda yer almaktadır.

2023 Kasım - Aralık Bölge Hizmet Grupları 2023 Kasım - Aralık Bölge Hizmet Grupları

Listede yer alan adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılacak olup, aşağıda belirtilen belgelerin tebligat tarihinden itibaren 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Atama Dairesi Başkanlığı Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı 6001. Cad. No:9 Kat:2 Bilkent Çankaya/ANKARA adresine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir.

ATAMA İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER:

  1. Açıktan Atama Başvuru Formu(Formu indirmek için tıklayınız),
  2. Devlet Memuru olmasına engel olabilecek akıl ve ruh hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu
  3. Mal Bildirim Formu (Formu indirmek için tıklayınız)
  4. Yükseköğrenim diplomasının veya çıkış belgesinin aslı ya da noter onaylı sureti veya e-Devlet Kapısı üzerinden alınmış doğrulama kodlu mezuniyet çıktısı,
  5. 2 (iki) adet fotoğraf (4,5 x 6 cm ebadında ve fotoğrafların arkasına ad, soyadı yazılmış olacak),
  6. Adli sicil kaydı,
  7. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi,
  8. Müfettiş Yardımcılığı sınavı sonucuna göre Bakanlığımız kadrolarına yerleşip halen başka bir kamu kurumunda 657 sayılı Kanunun 4/A maddesine tabi kadrolu memur statüsünde çalışanların kendi kurumlarından alacakları hizmet cetveli ve Bakanlığımıza atanmak istediklerine dair dilekçelerini evrak teslimi esnasında vermeleri gerekmektedir. (Bu durumda olanlar kurumlarından istifa etmeyecekler, Bakanlığımızca kurumlarından muvafakat istenecek ve kurumlarının muvafakat vermesi halinde atamaları mümkün olacaktır.)

NOT: 1 inci ve 3 üncü maddelerde istenen belgeler, Kurumumuzun resmi internet sitesinde yayımlanan sınav sonuç duyurusunun eklerinde yer almaktadır.