Malpraktis (hatalı tıbbi müdahale) sonucunda uğranılan zararın tazmini için açılan davaya malpraktis davası denir. Malpraktis davalarında genel olarak doktor hatasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat talepleri konu edilmektedir. Malpraktis davalarının nasıl açılacağı kimlere karşı açılacağı emsal yargı kararları gibi hususlarda ayrıntılı bilgi için malpraktis davası nedir başlıklı yazı yararlı olacaktır. Bu hususta sağlık hukuku avukatının yardımının alınması önem arzetmektedir.

MALPRAKTİS DAVASINDA HANGİ TAZMİNATLAR İSTENEBİLİR

Hatalı tıbbi müdahale sonucunda tazminat kalemleri şu şekildedir:

·       Tedavi giderleri

·       Kazanç kaybı

·       Çalışma gücü kaybı

·       Ekonomik geleceğin sarsılmasından kaynaklanan zarar

·       Hastanın kendisinin veya ağır yaralanma, uzuv kaybı gibi durumlarda yakınlarının manevi tazminat talebi

Yanlış tedavi uygulaması neticesinde hastanın ölümüne sebebiyet verilmesi halinde ise aşağıdaki tazminat kalemleri talep edilebilir:

·       Ölüme kadar gerçekleştirilen tedavi giderleri

·       Ölüme kadar geçen sürece ilişkin çalışma gücü kaybı

·       Cenaze giderleri

·       Ölenin desteğinden yoksun kalanlar için destekten yoksun kalma tazminatı

·       Ölenin yakınlarının manevi tazminat talebi

Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 14'ü entübe edildi Diyaliz sonrası fenalaşan hastalardan 14'ü entübe edildi

Tazminatın belirlenmesi bakımından malpraktis (hatalı tıbbi müdahale) nedir başlıklı yazıyı okuyabilirsiniz.

MALPRAKTİS DAVASINDA HEKİMİN TAZMİNAT SORUMLULUKLARI

·       Hekimin tıbbi müdahaleden sorumluluğu

·       hekimin estetik ameliyattan sorumluluğu

·       hekimin aydınlatma sorumluluğu

·       hekimin komplikasyondan sorumluluğu

Hekimin sorumluluklarının ana kaynakları bunlar olmakla birlikte bir sağlık hukuku avukatIndan yardım alarak sorumluluk daha net belirlenmelidir.

MALPRAKTİS DAVASINDA HASTANENİN SORUMLULUĞU

Hatalı tıbbi müdahalelerden hastanenin sorumlulukları özel ve devlet hastanesi olmasına göre değişmektedir. Özel hastanede çalışan hekimin ve hastanenin sorumluluğunda bakılan hususlarla devlet hastanesinde çalışan ve kamu görevlisi olan hekimin sorumluluk kapsamı farklılaşmaktadır. Malpraktis davalarında hastanelerin sorumluluğu başlıklı yazı bu hususta faydalı olacaktır.

MALPRAKTİS AVUKATI

Ankara mapraktis avukatı ya da diğer adıyla ankara sağlık hukuku avukatı olarak faaliyet gösteren Akademik Hukuk & Danışmanlık hekimler ve diğer sağlık personelinin eyleminden yada hastanelerin yükümlülüklerinden kaynaklanan durumlardan meydana gelen olaylarda kişilerin alması gereken tazminatlarda hukuki destek vermektedir.

Sağlık hukuku avukatının nasıl seçileceği ve hangi özelliklere sahip olması gerektiği iyi araştırılmalıdır. Bu hususta ayrıntılı bilgi almak için iletişime geçmekte fayda vardır.

Editör: Sercan Yılmaz