Bursa Bölge İdare Mahkemesi, İdare mahkemesinin kararını bozarak, Nilüfer İlçe Sağlık Müdürlüğünde sağlık memuru olarak görev yapan Hürriyetçi Sağlık Sen ilçe başkanı Hayat GÜLTEKİN ÇETİN’in il dışına resen naklen atanmasına yönelik idari işlemin yürütmesini kesin olarak durdurdu.
Konu ile ilgili Hürriyetçi Sağlık Sen’in haberi şöyle,
Nilüfer ilçe sağlık müdürlüğünün uzun zamandır mobing uyguladığı, mesleğine uygun görev vermemekte ısrarcı olduğu ilçe başkanımızla ilgili mesnetsiz ve suç uydurmak suretiyle başlattığı soruşturma neticesinde; idarenin talebi doğrultusunda düzenlenen muhakkik raporu ile, il dışına naklen atanan ilçe başkanımız Hayat Gültekin ÇETİN’in verdiği hukuk mücadelesi, iyi ki yargı var dedirtti.

Bayramda 9 Gün Tatil Sağlık Çalışanlarına Fayda Sağlamıyor Bayramda 9 Gün Tatil Sağlık Çalışanlarına Fayda Sağlamıyor


RAPORLU GÜNDE TEBELLÜĞ BELGESİ DÜZENLENDİ
Atama kararına karşı dava açan ilçe başkanımıza bir an önce ilişiğini kesmesi için baskı yapan idare, raporlu gününde imzadan imtina tutanağı düzenlemiştir. Tutanağa imza atan personel, tutanağın ilgili şube müdürü tarafından gıyaben düzenlendiğini ve tutanağa imza atmalarının istendiğini ifade etmişlerdir. Usulüne aykırı bir şekilde ilişik kesilerek atama kararının İstanbul il sağlık müdürlüğüne bildirilmesinin ardından, sendikamızın genel başkanı tarafından sağlık bakanlığı yetkilileri  bilgilendirilmiş, ilgili yöneticiler hakkında işlem yapılması talebinde bulunulmuştur. Bakanlık yetkilileri konunun yargı kararının ardından değerlendirilmesinin daha uygun olacağını belirtmiştir    
Konu hakkında bir değerlendirme yapan sendikamızın genel bakanı Muhammet Birinci, ilçe başkanımızın idare ile yaşadığı sorunları baştan itibaren takip ettiğini, örgütlü bir şekilde nasıl hukukun çiğnendiğine tanık olduğunu belirtti. Bir çok sağlık çalışanını mesleği dışında görevlendiren, yoğun bakım sertifikasına sahip hemşireyi dahi masa başında görevlendirecek kadar keyfi ve yanlı bir yönetim anlayışı sergileyen ilçe sağlık müdürlüğü, işyerini adeta çiftliğe çevirmiştir. Dedi.
Bölge idare mahkemesi, gerektiğinde valiyi bile değiştirebileceklerini ifade etme cüretine sahip liyakatsiz yöneticilere ve malum sendika temsilcilerine tokat gibi bir cevap verdiğini belirten BİRİNCİ; ilçe başkanımızın doğum yapması nedeniyle ücretsiz izin talebini dahi reddeden idarenin hukuk tanımazlığı bir yana,  insaf ve merhamet duygusundan da yoksun olduğuna kanaat getirdiğini belirterek, ilçe başkanımıza aylarca türlü yöntemlerle baskı uygulayan, tedavi görecek derecede sağlığını bozan ve usulsüz işlem yapan yetkililer hakkında hukuki girişimlerde bulunacaklarını ifade etti.

Editör: Sercan Yılmaz