Biz sağlık ta hastaların ve çalışanların memnuniyetsizlik sebeplerini yazalım. Sağlıkta Küskünler var mıdır değerlendirelim.

Sağlık personelinin memnuniyet oranını bulmak zor. Yapılan anketlere korktukları için doğru cevap vermiyorlar. Ama çok mutlu olmalarını beklememek gerekir? Çünkü kendilerini gerçekleştirmeleri için gerekli olan hiçbir imkana sahip değiller.

Yönetici atama kriteri Lisans mezuniyeti,

 Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında unvan değişikliği için açılan kadrolar  yetersiz, görevde yükselmede ise en fazla şeflik var. Ne müdür yardımcılığı, ne müdürlük, ne uzmanlık, ne başkanlık ne başkan yardımcılığı ne başhekim yardımcılığı….

İl Sağlık müdürlüğüne bir günde uzman olabilirsiniz. Bunun için kendinize ispatlamanıza gerek yoktur. Ancak Bakanlıkça uzman unvanı verilen ebe ve hemşirelerin hiçbir hakkı yoktur.

Öncelik ile lisans mezuniyeti dışında hiçbir kriterin müracaatın sınavın olmadığı Sözleşmeli Yönetici Atamalarında uygulanacağı iddia edilen karne parametreleri hiç uygulanmadı. Karne parametrelerine göre devam etmemesi gerekenler, yol alırken başarılı olanlar sistem dışına itildi.

 Bazen devlet memuru olmayan, bazen başka kurumlardan gelip bir günde yönetici olunan bir sistem oldu.

 Görevden alınan niye alındığını(herkes birbirini suçladığı için) , devam eden niye devam ettiğini(herkes senin işini ben yaptım dediği için) bilemedi.

Hal böyle olunca sağlıkta insanların oluşturduğu bir düzenleme oldu.

Mevzuatların uygulanmadığı, ben yöneticiyim benim istediğim olur diyen yönetici kuralları oluştu.

Hastalar bir yana, çoğu zaman sağlık personelinin dahi sıra bulamadığı işlemlerde Sözleşmeli Yönetici referanslarını memnun etmek için kapısına koyduğu personel ile, aylar sonrasına verilen randevular arasından hastalarını  bir çırpıda muayene ettirdi. Hem hasta mutsuz oldu, hem çalışan.

İşleyiş bilmeyen yöneticiler hastaların ve çalışanların süreçlerini uzattıkça uzattı. Hal böyle olunca memnuniyetsizlik artı da artı.

  Sözleşmeli yönetici atamalarında sınavın olmaması

  Sözleşmeli Yöneticilerin ceza işlemlerinin dönem ile sınırlı kalması

 Sözleşmeli yöneticilerin bulundukları kadrodan çok fazlasını alması

 Sözleşmeli Yöneticilerin Sivil Toplum Kuruluşlarının yönetiminde aktif olarak görev alması

  Mevzuat bilmeyen yöneticiler nedeni ile personelin hukuki işlemlere maruz kalması

 Kurum içinde yapılan inceleme / soruşturmaların tarafsızlığının sorgulanır hale gelmesi

 Kurum içinde inceleme/ soruşturmaların eğitimi olmayan personel tarafından yapılması

 Sözleşmeli yöneticilerin kendilerinin odadan çıkmamak için yapmış oldukları mevzuatlarda olmayan kadrolar oluşturması(koordinatör, birim sorumlusu, gündüz süpervizörü, sorumlu yardımcısı ve her gün yenisi oluşturulan birimler)

 Bakanlığın genelgesine rağmen nöbetsiz birimlerde görevlendirilecek personelin 25 yıl ve üzerinden seçilmemesi. 30 yıllık personel nöbet tutarken, mesleğe yeni başlayan personel eğitimde, hasta haklarında, tıbbi sarf, koordinatör v.b alanlarda çalıştırılıyor

  Uzman ebe ve hemşirelerin görev tanımlarının yapılmaması

Sorumlu hemşire atamalarının kanuna göre yapılmaması

 Mesai takibinin tüm personele yapılmaması

Hastanede personel eleman eksikliği nedeni ile  izne ayrılamaz iken,PDC’si eksik olan hastaneden PDC’üstü olan  il -ilçe Sağlık Müdürlüklerine personelinin isteğe bağlı diye yıllarca süren  mevzuata aykırı yapılan geçici görevlendirmeler.

İl Sağlık müdürlüklerinde ihtiyaç var diye görevlendirilen personele sekreterya işlemlerinin yaptırılması

Sözleşmeli yönetilciere ulaşılamaması

Sözleşmeli yöneticilerin hastane yemeğinde yememesi

İl Sağlık Müdürlüğündeki yöneticilerin bağlı kuruluşlardaki sağlık persoenlinden uzaklaşması, onları sahadaki yöneticilerle başbaşa bırakması

Aynı bakanlıkta işçinin tüm alacakları hak edişine yansırken, sağlık personelinin alacaklarının yansımaması nedeni ile düşük kalan emekli maaşı

Aynı bakanlıkta işçinin gece mesaisi varken sağlık personelinin olmaması

Ve fazla mesai ücretlerinden bahsetmeyelim bile

Sözleşmeli Yöneticilerin Sivil Toplum Kuruluşları arasında uygulamış oldukları ayrımcı politika

Sahi sadece il sağlık müdürlüğündeki personeli ve yöneticileri ile iftar açan il sağlık müdürü bir hastanesinde sahur yapsa idi

İş bilmeyen yönetcilerin uygulamaları hasta ve hasta yakınlarına da yansıdı. Aşağıda açıkladığımız tablo bunun bir özeti olsa,

Türk halkı,  bilindiği üzere Ak Parti  hükümetinin en başarılı icraatı olarak sağlığı görmekteydi.

AK Parti  “İnsanların en hayırlısı insanlara hizmet edendir” ilkesinin ışığında, “Önce İnsan” ve “Herkes İçin Sağlık” diyerek; Sağlıklı hayat tarzının benimsendiği ve herkesin sağlık hakkına kolayca erişebildiği sistem için “Sağlıkta Dönüşüm Programı”nı hayata geçirdi.  Vatandaşların sağlık hizmetlerinden memnuniyetini %85 oranında arttı.

Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 2024-2028 Dönemi Stratejik Planı, sağlık hizmetlerindeki memnuniyetsizliği gözler önüne serdi.

Bakanlığın verilerine göre 2018’de genel sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranı yüzde 70.4 iken 2022’de bu oranın yüzde 65.6’ya gerilediği görülüyor.

Konya sağlık camiasının acı günü! Mustaf Dağlı vefat etti Konya sağlık camiasının acı günü! Mustaf Dağlı vefat etti

 Devlet hastanelerinden memnuniyet oranı ise 2018’de yüzde 72 iken 2022’de yüzde 65.8’e gerilemiş durumda.

 Aile sağlığı hizmetlerindeki memnuniyetin de son bir yılda yüzde 72’den yüzde 68’e düştüğü gözlendi.

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde, 2023'te asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 74,6 ile ilk sırada yer alırken bunu yüzde 68,2 ile ulaştırma, yüzde 65,4 ile sağlık, yüzde 61 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 58,6 ile adli hizmetler ve yüzde 57,7 ile eğitim hizmetlerinden memnuniyet takip etti.

Editör: Ceren Yıldız