KDK'ya başvuran Sürekli İşçi Temizlik Personeli SBÜ İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesinde 4D olarak çalıştığını, 28.07.2023 tarihinde yatan hasta servisinde bulunan hastanın oksijene bağlı olarak Tomografiye götürülmesinin istendiğini, oksijen tüpünü almak için tüplerin bulunduğu depoya gidip tüpü alıp Tomografiye götürülmesi istenen hastanın odasına girer girmez oksijen tüpünün manometresinin patlayıp göğüs bölgesine gelerek darbe aldığını, iş kazası olarak değerlendirilen olayda 40 gün iş görmezlik raporu verildiğini, oksijen tüpü işinin görev tanımı içinde ve mesleki sorumlulukları arasında yer almadığını, bu işe ilişkin özel bir eğitiminin, bilgi ve deneyiminin bulunmadığını, oksijen tüpü manometre değişimi teknik eğitim ve bilgi isteyen bir iş olmasına rağmen tüp manometresinin değişiminin temizlik personelince yapıldığını ve temizlik personeline görev tanımı dışında birçok iş yaptırıldığını, getir götür (hasta taşıma, eczaneden ilaç getirme, depodan malzeme getirme, oksijen tüp deposundan tüp getirip serviste değiştirme, serviste alınan kanları laboratuvara götürme) yapmaktan asıl işi olan temizlik işine vakit kalmadığını belirterek görev tanımı içinde olmayan teknik bilgi ve eğitim gerektiren işlerin temizlik personeline yaptırılmaması ile görev tanımı dışında kalan ve hayati risk yaratacak işlerin eğitimli kişiler tarafından yapılmasını sağlayacak somut düzenlemeler yapılmasını talep etti.

KDK tarafından  yapılan değerlendirmede;

Sedyeden düşürdükleri hasta ölünce hapisle yargılanacaklar! Sedyeden düşürdükleri hasta ölünce hapisle yargılanacaklar!

Başvuranın tüp başlıklarının değişiminin teknik personel tarafından yapılmasının talebinin gerçekleştiği ve Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin 4üncü maddesinde işçinin işverenin verdiği görevleri yapmakla yükümlü olduğu açıkça belirtilmiş, KU.YD.58 Doküman Kodlu Temizlik Personeli Görev Tanımı isimli belgede ise temizlik görevlilerinin görev tanımına ilişkin somut düzenlemelerin yapıldığı tespit edilerek ilgili İdarenin uygulamalarında kamu yararı ve hizmeti gereklerine aykırı bir durum tespit edilemediği ve idarenin ilgili mevzuat çerçevesinde hukuken geçerli ve kabul edilebilir işlemlerinde hukuka aykırılık tespit edilemediğinden başvuranın talebinin reddine karar verilmesi gerektiği kanaatini bildirdi.

Karar İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız