İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Tire Devlet Hastanesinde 657 sayılı Kanuna tabi olarak Teknik Hizmetler Sınıfında Tekniker Unvanı ile görev yapmakta olduğunu, Teknik Servis Birim Sorumluğu görevinin halen taşerondan kadroya geçen işçi kadrosunda görev yapan personelce yerine getirildiğini, halihazırda Teknik Servis Biriminde 657 sayılı Kanuna tabi Memur (Tekniker) kadrosunda çalışan tek personelin kendisi olduğunu ve birim sorumluluğu görevinin kendisine verilmesi gerektiğini, İdareye bu talebini konu edinen dilekçe ile başvuruda bulunmasına rağmen tarafına herhangi bir cevap verilmediğini, 02.11.2023 tarih ve - - sayılı yazı ile tarafına görev tanımını içeren belgenin tebliğ edildiğini, görev tanımında, genel geçer (elektrik, su, kapı, pencere, perde, korniş, makine, teçhizat vs…. gibi) gibi işlerin yer aldığını, ancak, memuriyet hayatı boyunca bu tür işlerde görev yapmaması nedeniyle söz konusu işlerde hiçbir tecrübesinin bulunmadığını, hastane müdürüne bu konuda açıklama yapmasına rağmen, hastane müdürü tarafından mesleki deneyimi ve memuriyete atandığı doğalgaz teknikeri unvanının hiçe sayılarak sözlü olarak kendisini “ara eleman” olarak düşündüğünü söylediğini, kendisinden bir nevi çıraklık yapmasının beklendiğini, işçi olarak çalışan diğer personellerin dahi çoğunun kendi mesleki alanları ile ilgili görevlerde çalıştırıldığını, Hastane bünyesinde firma elemanı olarak çalışan isimli personelin yanında yardımcı eleman olarak çalışmasının istendiğini, buna itiraz ettiğinde ise, Hastane müdürünün bunda utanılacak bir durum olmadığını, diğer işçi personelin bu işi yaptığını, Hastane müdürüne, memuriyet hayatında ısı merkezlerinde iklimlendirme işleri ile ilgili çalıştığını, ısıtma(iklimlendirme) işini yapabileceğini söylediğinde, hastanedeki sistemin otomatik olduğunu buna gerek olmadığını dile getirdiğini, fakat, iklimlendirme işinin halihazırda, bu konuda herhangi bir eğitimi ve uzmanlığı olmayan aynı zamanda teknik servis sorumlusu olan işçi personel tarafından yapıldığını, hastanenin arıza yönlendirme sistemi üzerinden perde, korniş takma gibi işler yönlendirildiğini, bu konularda, hiçbir eğitimi, deneyimi, mesleki ve teknik bilgisinin bulunmaması hasebiyle bu işleri yapamadığı için idare tarafından savunmasının istendiğini, muhtemelen tarafına ceza verileceğini düşünmekte olduğunu, ayrıca hastane içinde görev yeri olan teknik servis birimi içinde kapalı alanda sigara içildiğini, teknik servis odası ile aynı yerde bulunan kazan dairesi içinde kaynak yapıldığını, o ortamda sigara dumanından ve kaynak dumanından dolayı duramadığını Hastane müdürüne ilettiğinde, müdürün, kendisinin de teknik servis birimi içinde ve idare katında sigara içmesi sebebiyle önlem almak yerine teknik servis odasında bulunması konusunda tarafına baskı yaptığını, tüm bu yaşananların Hastane Müdürünce tarafına uygulanan mobbingin sonucu olduğunu iddia ederek, teknik servis sorumluluğunun tarafına verilmesini, mesleki deneyim ve teknik bilgisinin bulunmadığı işlerin konu edildiği tekniker görevlendirmesi konulu görev tanımı formunun, memuriyete atandığı Doğalgaz Teknikeri unvanına uygun şekilde düzenlenerek Hastane müdürü tarafından uygulanan mobbinge son verilmesini ve dumansız bir ortamda çalışmayı talep etmektedir.

Kamu Deeticiliği Kurumu

Başvuranın teknik servis şefi olarak görevlendirilme talebinin yeniden değerlendirilmesi, başvuranın mobbingin sonlandırılması yönündeki talebinin reddi, başvuranın görev tanım formunun, eğitimini aldığı uzmanlık alanına ilişkin iş ve işlemleri de içerecek şekilde yeniden düzenlenmesi ile 4207 sayılı Kanunun emredici hükmüne uygun çalışma ortamının ağlanmasına yönelik gerekli önlemlerin alınması gerektiği kanatini bildirdi.

Hastane  personeli kazada öldü Hastane personeli kazada öldü

Karar İçin Tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız