personel sağlık net / özel haber

BAŞVURUNUN KONUSU :  Başvuranın, "Hemşire" olarak çalışmasına rağmen maaşının "Acil Tıp Teknisyeni" unvanı üzerinden hesaplanması nedeniyle mağdur edildiği iddiası hk.

Hastane personeli hayatını kaybetti! Hastane personeli hayatını kaybetti!

I. BAŞVURANIN İDDİA VE TALEPLERİ

1. Kurumumuza yapılan başvuruda, başvuran; 2016 yılında Ataşehir Belediyesi bünyesinde “Hemşire” olarak çalışmaya başladığını, 2018 yılında 696 sayılı KHK kapsamında kadroya yine bu unvanla geçirildiğini, 30/01/2020 tarihinde askerlik görevini yapmak için işyerine dilekçe verdiğini, tazminatını aldığını; askerlik görevini tamamladıktan sonra ise tekrar göreve başlamak için dilekçe verdiğini ve işe başlatıldığını ancak meslek kodu girişinin “Acil Tıp Teknisyeni” olarak yapıldığını; dilekçe vererek SGK üzerinden bu durumu düzelttirdiğini ancak maaşının halen “Acil Tıp Teknisyeni” unvanından ve olması gerekenden daha az olarak ödendiğini belirterek gerekli düzeltmelerin yapılmasını ve bu zamana kadar olan kayıplarının tarafına ödenmesini talep etmektedir.

KARAR

Hemşire olarak çalıştığı sabit olan başvurana sağlık teknisyeni unvanı üzerinden maaş ödenmesine yönelik işlemde hukuka ve hakkaniyete uyarlılık bulunamamış olup, ilgili idare tarafından söz konusu hususun incelenmesi ve başvuranın mağduriyetinin giderilmesi adına gerekli düzeltmelerin yapılması gerektiği sonuç ve kanaatine varılmıştır.

SAYI : 2024/1200-S.24.1983

BAŞVURU NO : 2023/15750

KARAR TARİHİ : 02/02/2024

Editör: Sercan Yılmaz