Dünya Mutluluk Raporu'nda Türkiye 98. sırada Dünya Mutluluk Raporu'nda Türkiye 98. sırada

04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği' nin 5' inci madde 2' nci fıkrası (b) bendine istinaden 26.02.2024 tarihli ve 237147611 sayılı Makam Onayı ile kabul edilen Apiterapi Sertifikalı Eğitim Programı Standardına ulaşmak için tıklayınız

04.02.2014 tarihli ve 28903 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği' nin 5' inci madde 2' nci fıkrası (b) bendine istinaden 26.02.2024 tarihli ve 237147415 sayılı Makam Onayı ile kabul edilen Kupa Sertifikalı Eğitim Programı Standardına ulaşmak için tıklayınız

Editör: Ceren Yıldız