Hürriyetçi Sağlık Sen 1. İl Başkanları Eğitim ve İstişare Toplantısı, MYK üyeleri, il başkanları ve YİK’nun katılımıyla 02-03.09.2023 tarihinde Ankara AKAR otelde gerçekleştirilmiştir.

Anıtkabir ziyaretinin ardından gerçekleştirilen toplantıda genel başkan Muhammet BİRİNCİ’nin sunuş konuşmasının ardından gündeme ilişkin konular hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Toplu sözleşme, sendikal çalışmalar, teşkilatlanma süreci ve ülkemizin genel gündemi konularında yapılan değerlendirmeler çerçevesinde alınan kararlar, sağlık ve sosyal hizmet çalışanları ve kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Sendika: Yandaşlara makam mevki dağıtan bir yönetim var Sendika: Yandaşlara makam mevki dağıtan bir yönetim var

1-YETKİLİ SENDİKANIN TOPLU SÖZLEŞME KARNE NOTU: GEÇERSİZ

2024-2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem toplu sözleşmede mutabakat altına alınan kararlar, sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının beklentilerini karşılamamıştır. Çalışanlar geçmiş toplu sözleşme dönemlerinde olduğu gibi bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştır.

Yetkili konfederasyon ve sendikalar toplu sözleşme sürecinde yeterince performans göstermemiş, gereği gibi çalışanları temsil edememişlerdir. Ne yazık ki, toplu sözleşme masasını toplu söyleşme masasına, tiyatroya dönüştürmüşlerdir.

Toplu sözleşme talepleri arasında yer alan 20350 TL olan en düşük Devlet memuru aylığına 1650 TL, 2024 yılı için % 70, 2025 yılı için % 40 zam yapılması, enflasyon farkının aylık ödenmesi, 7650 TL kira yardımı, Ramazan ve Kurban bayramları için ayrı ayrı 4850 TL ikramiye verilmesi, Aile yardımının 2000, çocuk yardımının 500 TL’ye çıkarılması, gelir vergisinin % 15 e sabitlenmesi, 2778 TL kreş yardımı, seyyanen ödenen 8077 TL’nin taban aylığa yansıtılması, giyim yardımının gerçekçi rakamlara çıkarılması, YHS sınıfının kaldırılması, ek ödemenin emekliliğe yansıtılması, sabit ek ödemelerin %50’ye çıkarılması, nöbet ücretlerinin ortalama 3 kata kadar artırılması, sağlık çalışanlarına gece tazminatı ödenmesi, 14 Mart Tıp Bayramı’nda ikramiye verilmesi, üniversite hastanelerinde görevli personele kurumlar arası yer değişikliği hakkı verilmesi, taban ve teşvik ek ödemelerinde beklentiyi karşılayacak şekilde artış sağlanması, yıllık izin sürelerinin tamamında ek ödemelerden kesinti yapılmaması, sağlık çalışanlarına toplu taşımada indirim yapılması, salgın ile mücadele eden sağlık çalışanlarına bir derece verilmesi, Araştırmacıların mağduriyetlerinin giderilmesi, özel hizmet tazminatının artırılması, kadroya geçen sözleşmeli personele mazeret tayin hakkı verilmesi gibi bir çok taleplerde kazanım elde edilememiştir.

Yetkili konfederasyon ve sendikanın toplu sözleşme karnesi zayıflarla doludur. Bu karne ile sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının karşısına çıkacak yüzleri yoktur. Gece yarısı operasyonu ile sözde mutabakat metni imzalayarak kısmi anlaşma sağlanmak istenmesinin gerekçeleri çalışanların gözünden kaçmamıştır.

Geçmiş toplu sözleşmelerden bu yana çalışanların yoksullaşmasına göz yuman, TÜİK’in ısmarlama ve sahte enflasyonuna yenik düşüren, açlığa ve sefalete mahkum eden güdümlü ve iktidarın verdiğine rıza gösteren, talimatlarının dışına çıkmayan konfederasyonun ve sendikanın, artık çalışanları daha fazla temsil edemeyeceği apaçık ortadadır.

Sendikacılığın imaj ve itibarını yerle bir eden koyu sarı sendikalara rağmen Hürriyetçi Sağlık Sen olarak, kuruluş misyonumuz çerçevesinde  hür ve bağımsız sendikacılık anlayışının hakim kılınması, sendikal mücadelenin siyasetin himayesinden arındırılması için mücadelemizi emin ve kararlı adımlarla sürdüreceğiz.

2-SENDİKA BARAJI VE İKRAMİYESİ KALDIRILMALIDIR

Üç ayda bir ödenen sendika ikramiyesi, 2024 yılından itibaren her ay ödenecektir. Yüzde iki barajı geçen sendika üyeleri 361.27 TL, yüzde iki barajın altında kalan sendika üyeleri ise 125.55 TL sendika ikramiyesi alacaklardır. Yüzde iki barajını aşan sendika üyeleri, söz konusu barajı aşamayan sendika üyelerine göre her ay 235.72 TL daha fazla sendika ikramiyesi alacaklardır.

Yetkili konfederasyon ve sendikaların, sendika ikramiyesinin ödendiği ayların dışında üye kaybını engellemek amacıyla sendika ikramiyesinin üç ayda bir yerine ayda bir ödenmesi talebi karşılık bulmuştur.

İktidarın güdümünde ve iktidarla el ele vererek çalışanların sendika tercihleri ellerinden alınmıştır. Gerek Anayasamızı gerekse de, Uluslararası sözleşmeleri hiçe sayarak getirilen düzenleme ile çalışanların iradesini aylık yaklaşık 236 TL ile satın alınmak istenmiştir. Tek tip sendikacılıkla rekabet ortamının ortadan kaldırılması hedeflenmiştir.

Hürriyetçi Sağlık Sen, hür ve demokratik ortamda, sendikal bilinç ve dava anlayışı çerçevesinde hak mücadelesinin verilebileceğine ilişkin inancını sürdürecektir. Her türlü baskı ve yıldırmalara karşı varlığını sürdürecek, gücünü dava ve mensubiyet şuuruna bağlı kadrolarından almaya devam edecektir. Sendikaların gerçek manada işlevlerini yerine getirebilmeleri, ülkemizin özgürlük ve demokrasisine katkı sağlayabilmeleri için sendika barajı ve çalışanlara verilen ikramiye yemliğinin kaldırılması görüşünü her platformda dile getirecektir.

İstişare toplantısında yapılan değerlendirmeler ışığında belirlenen ve aşağıda yer verilen konu başlıkları üzerinde MYK’muzun yapacağı çalışmalar çerçevesinde meşru mücadelemizi sürdürecek, sendikal faaliyetlerimize ivme kazandıracağız.

1-EK ÖDEMELERİN EMEKLİ AYLIĞINA YANSITILMASI TALEBİMİZİ GÜNDEMDE TUTACAĞIZ

2-MESLEĞİ VE HİZMET SINIFI DIŞINDA GÖREVLENDİRMELERE DİKKAT ÇEKECEĞİZ

3-HİZMET GEREKLERİ DIŞINDA UZUN SÜRELİ GEÇİCİ GÖREVLENDİRMELERİN İPTALİNİ İSTEYECEĞİZ

4-ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE GÖREV YAPAN ÇALIŞANLARA TAYİN VE BECAYİŞ HAKKI VERİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

5-AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARININ ÇALIŞMA ŞARTLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ VE MALİ HAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ

6-SAĞLIK ÇALIŞANLARININ “YARDIMCI”OLARAK TANIMLANMASINA KARŞI DURACAĞIZ

7-SÖZLEŞMELİ İDARECİLİĞE SON VERİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLER GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ

8-ARAŞTIRMACILARIN MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

9-YHS’NIN KALDIRILMASI İÇİN VERİLEN SÖZÜN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ

10-UZMAN VE AKADEMİK UNVANLI HEKİMLERİN ALANI DIŞINDAKİ İDARİ KADROLARA ATANMAMASI, MESLEKİ BİLGİSİNE İHTİYAÇ DUYULMAYAN HEKİMLERİN TIBBİ HİZMETLER DIŞINDA GÖREVLENDİRİLMEMESİ İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ

11-19.11.2014 TARİHİNDEN SONRA SAĞLIK ÖN LİSANS PROGRAMLARINDAN MEZUN OLANLARA  LİSANS TAMAMLAMA HAKKI VERİLMESİ İÇİN GİRİŞİMLERDE BULUNACAĞIZ

12-SAĞLIK BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKİLATI ÇALIŞANLARININ EK ÖDEME MAĞDURİYETLERİNİN GİDERİLMESİ İÇİN MÜCADELE EDECEĞİZ

13-ŞİDDETİN ÖNLENMESİ İÇİN KAMUOYU DESTEĞİ DAHİL KALICI TEDBİRLERIN ALINMASINI İSTEYECEĞİZ

14-MOBBİNGE,İDARİ BASKILARA KEYFİ VE YANLI UYGULAMALARA MARUZ KALAN ÇALIŞANLARA SAHİP ÇIKACAĞIZ

15-MESLEKİ ŞÖVENİZMİ VE AYRIŞMAYI TETİKLEYEN, EKİP ANLAYIŞINI VE İŞ BARIŞINI BOZAN UYGULAMALARLA MÜCADELE EDECEĞİZ.

16-KAMU HİZMETLERİNİN DAHA ETKİN VE NİTELİKLİ BİR ŞEKİLDE SUNULMASINA KATKI VE DESTEK SUNACAĞIZ

17-“SABİM PLATFORMU” BİLEŞENLERİ İLE ORTAK MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ

18-KAMU ZARARINA SEBEBİYET VEREN, TASARRUF TEDBİRLERİNE AYKIRI DAVRANAN YÖNETİCİLERİ DEŞİFRE EDECEĞİZ

19-112 AMBULANSLARININ AMACI DIŞINDA KULLANILMASINA SESSİZ KALMAYACAĞIZ

20-ÇALIŞANLARIN SORUNLARINA DUYARSIZ KALAN SİYASİ PARTİLERİ UYARACAĞIZ

21-TOPLUMSAL YOZLAŞMAYA, DEJENERASYONA VE MADDE BAĞIMLILIĞINA KARŞI DUYARLILIĞIMIZI ARTIRACAĞIZ

22-M.KEMAL ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE KURULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ VE DEVLETİNİN KURUCU VE MİLLİ DEĞERLERİNE İÇERDEN VE DIŞARDAN SİSTEMATİK OLARAK YAPILAN SALDIRILARA VE ASİMİLASYONA KARŞI SİYASİ VE KİŞİSEL İKBAL UĞRUNA SESSİZ KALAN SÖZDE MİLLİYETÇİ VE MUKADDESATÇI TÜM OLUŞUMLARI TÜRK MİLLETİNİN VİCDANINDA YARGILAYACAĞIZ

23-“DEVLET MEMURU DEVLETİN İTİBARIDIR”MOTTOSU İLE KAMUOYU OLUŞTURACAĞIZ

24-GÜÇLÜ MEMUR, GÜÇLÜ DEVLET/GÜÇLÜ MİLLET, GÜÇLÜ TÜRKİYE İMAJ ÇALIŞMASI YAPACAĞIZ

25-HÜR VE BAĞIMSIZ, İLKELİ, KARARLI VE CESUR SENDİKACILIK ANLAYIŞINDAN TAVİZ VERMEYECEĞİZ

Editör: TE Bilisim