Bir süredir muhalif şubelerini kapatma girişimleri ve iç karışıklıklarıyla gündemden düşmeyen Hekim Sen Sendikasında sular durulmuyor.

Son olarak skandal iddialar ile gündeme gelen Hekim Sen Genel Başkanı Adil Kurban, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrıldı.

Hekim Sen Sendikası Başkanı Adil Kurban’ın şüpheli sıfatıyla ifadesinin alınmasının istendiği soruşturmada:
Gelir ve giderlerinin kanuna, tüzüklerine, genel kurul kararlarına, bütçe esasları ile yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığı, fatura karşılığı alınan mal ve hizmetlerin yasaya uygunluğu, sendika içinde yapılan iç denetim ve mali işlemlerinin kanuna göre tutulması zorunlu olan defterlere mevzuata uygun olarak yasal süreleri içinde işlenip işlenmediği,

iç denetim organları tarafından yapılan denetimlerin usul ve yasa yönünden denetiminin yapılıp yapılmadığı, vergi, sigorta ve buna benzer yasal yükümlülüklere ilişkin beyanname ve bildirimlerinin süresinde verilip verilmediği, bunlarla ilgili ödemelerin süresinde yapılıp yapılmadığı, gelir makbuzları ile gider evrakının mevzuata uygun olup olmadığı, yönetim kurulu üyeleri ile personele verilen avansların mevzuata, tüzüklerine ve yönetim kurulu kararlarına uygun olup olmadığı incelenecek.

Eğitim Araştırma Hastanesinde işçilerin 40 saat çalışmaları şikayet edildi Eğitim Araştırma Hastanesinde işçilerin 40 saat çalışmaları şikayet edildi

Sağlık Ağı

Editör: Sercan Yılmaz