Davayı görüşen İstanbul 11. İdare Mahkemesi verdiği kararda 5442 Sayılı Kanun uyarınca il içi görevlendirme ve atama yetkisinin Valiye ait olduğuna dikkat çekildi. 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle il sağlık müdürlerine de il içi atama ve görevlendirme yetkisi verildiğini fakat söz konusu kararnamenin 5442 Sayılı Kanuna aykırı hususlar içerdiğine vurgu yapıldı.  Uyuşmazlıkta Kararnamenin üst normu olan 5442 Sayılı Kanun’un uygulanması gerektiği belirtildi.

 Acil Servislerde Kayıt İşlemlerinde Görev Yapan Personelin Mali Haklarında Kayba Neden Olan Yazısını Yargıya Taşındı Acil Servislerde Kayıt İşlemlerinde Görev Yapan Personelin Mali Haklarında Kayba Neden Olan Yazısını Yargıya Taşındı

Mahkeme memurların il içi görevlendirme ve atamaların vali tarafından yapılacağının emredici düzenleme olduğuna hükmederek üyemizin görevlendirilmesi ile ilgili İl Sağlık Müdürü tarafından tesis edilen işlemin hukuka uygun bulunmadığına karar vererek söz konusu işlemi iptal etti.

Editör: Ceren Yıldız